Delegacija tokom posjete Općini Novo Sarajevo obišla i sportsku dvoranu na Grbavici

Konferencija pod nazivom “Gdje nas vode predrasude?“ održana u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Učesnici radionice predstavnici mjesnih zajednica sa područja Općine Novo Sarajevo

Predavanje na temu: „Biodiverzitet i zaštita prirode“ u okviru projekta „E-OVAMO“

Na području Općine Novo Sarajevo u proteklom periodu na više lokacija izvršena rekonstrukcija staza i trotoara

Sjednice savjeta mjesnih zajednica

Općina Novo Sarajevo nastavlja kontinuiranu saradnju sa sve tri konfesionalne zajednice

Radovi na više lokacija izvršeni na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica