Gotovo jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za period januar-decembar 2014. godine

26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija  potpisali Sporazum u vrijednosti od 220. 000 KM

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo

Potpisivanje Sporazuma o rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području općine Novo Sarajevo za 2015. godinu

Projekat Centra za okolišno održivi razvoj ''COOR'' Sarajevo podržan od strane Općine Novo Sarajevo

Sjednica Savjeta MZ „Hrasno brdo“

Završna manifestacija projekta V.I.D.O.S. kojeg implementira Centar za okolišno održivi razvoj ''COOR'' uz podršku Općine Novo Sarajevo