1 1 1 1 1

Potpisivanje  ugovora  za izgradnju javnih česmi na području općine Novo Sarajevo

 

U srijedu 16. augusta ove godine u 11.00 sati općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktorica firme „Mibral“ d.o.o., Maja Bralović-Smith, potpisat će ugovor za izvođenje radova na izgradnji javnih česmi na području općine Novo Sarajevo.

Radovi će se izvoditi na lokaciji u ulici Vilsonovo šetalište kod mosta Topal-Osman paše, gdje će biti izgrađena javna česma sa pratećim elementima kao što je i česma kod mosta Ars Aevi.

Druga lokacija je u Šarenom parku na Trgu heroja gdje će se postaviti tipsko armirano-betonsko korito u obliku gljive na za to predviđeno mjesto.  

Vrijednost Ugovora iznosi 44.407 KM.