1 1 1 1 1

12. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U utorak, 31. oktobra 2017. godine u zgradi Općine Novo Sarajevo (I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55) s početkom rada u 15:00 sati, održat će se 12. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Za sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo predložen je sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,
3. Prijedlog Odluke o odabiru boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo,
5. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Elaborata o ustrojstvu mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
8. Prijedlog Odluke o prolongiranju raspisivanja izbora članova savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma za preimenovanje naziva Sportske dvorane „Novo Sarajevo“ u Sportsku dvoranu „Goran Čengić“,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu,
12. Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2018. godinu,
13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
14. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,
15. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija,
16. Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018. – 2027. godine,
17. Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija, za period: od 30.juni 2017. godine do 30. septembra 2017. godine,
18. Informacija o procesu energetskog utopljavanja zgrada na području općine Novo Sarajevo,
19. Informacija o realizaciji programa obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo u 2017. godini,
20. Informacija o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, sa naglaskom na pitanje rješavanja problema pasa lutalica, za period januar-juni 2017. godine,
21. Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,
22. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2017. godine,
23. Vijećnička pitanja i inicijative.