1 1 1 1 1

Potpisivanje Sporazuma o uspostavi centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju

U petak, 2. februara 2018. godine u zgradi Općine Novo Sarajevo (mala sala, IV sprat) s početkom u 09:00 sati bit će upriličeno potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u uspostavi centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju.

Sporazum će potpisati ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.

Ovim Sporazumom, na osnovu Odluke Općinskog vijeća, Općina Novo Sarajevo daje na korištenje školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića br. 43, JU Centar „Vladimir Nazor“, dok se resorno Ministarstvo obavezuje da obezbijedi sredstva za rad centra u skladu sa predškolskim standardima i normativima, te da vrši praćenje uspostave i rada centra.