1 1 1 1 1
 1. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

 

U utorak,  27. februara ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 15:00 sati održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo. 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
 2. a) Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
 3. b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
 4. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,
 5. Nacrt Elaborata o opravdanosti reorganizacije postojećih mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo,
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli prostorija za rad klubova vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo,
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog Preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog Preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
 11. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, za 2017. godinu,
 12. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za period 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
 13. Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo, za 2017. godinu,
 14. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području Općine Novo Sarajevo,
 15. Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2017. godinu i Programa rada za 2018. godinu,
 16. Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,
 17. Informacija KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom za područje Općine Novo Sarajevo,
 18. Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i snabdijevanje električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo,
 19. Vijećnička pitanja i inicijative