1 1 1 1 1

Potpisivanje sporazuma Općine Novo Sarajevo sa KJKP „PARK“ i KJKP „RAD“

 

Općinski načelnik Nedžad  Koldžo potpisat će u srijedu 14. marta u 9.00 sati u maloj sali Općine (IV sprat) Sporazum sa direktorom KJKP  „PARK“ Alenom Ramićem i sporazum sa direktorom KJKP „RAD“ Selimom Babićem.

Predmet potpisivanja Sporazuma sa KJKP „PARK“ , čija vrijednost iznosi  170.000 KM, je regulisanje međusobnih prava i obaveza pri realizaciji projekata uređenja parkovskih površina na području općine Novo Sarajevo. Sastavni dio Sporazuma je Program, koji je u pripremi od strane predstavnika Općine i KJKP „Park“, kojim će biti  obuhvaćene prvenstveno lokacije odobrene po  javnoj raspravi za Budžet 2018. godine .  

Predmet Sporazuma sa KJKP „RAD“ , čija vrijednost iznosi  40.000 KM, je regulisanje međusobnih prava i obaveza za realizaciju poslova održavanja komunalne higijene javnih površina na području općine Novo Sarajevo.