1 1 1 1 1

19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 


U četvrtak, 31. maja ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 15:00 sati, održat će se 19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa Prve hitne sjednice Općinskog vijeća,
b) Zapisnik sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća,
c) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2018. godinu,
4. Zbirni izvještaj o rezultatima provedenih izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo u 2018. godini,
5. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
6. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje,
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade plana sanacije klizišta,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja kao osnov političkog integriteta izabranih zvaničnika Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst,
9. Godišnji Izvještaj o radu i poslovanju JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
10. Izvještaj o radu JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu“ Novo Sarajevo za 2017. godinu,
11. Informacija o nastavku izgradnje Južne longitudinale,
12. Informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu Javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša za 2017. godinu,
13. Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje općine Novo Sarajevo,
14. Informacija KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo o stanju javnih zelenih površina,
15. Informacija KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u mjesnim zajednicama, uz prijedlog mjera za poboljšanje,
16. Vijećnička pitanja i inicijative.