1 1 1 1 1

U ponedjeljak 9. jula u 10:00 sati potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta

 

 

U ponedjeljak, 9. jula ove godine u 10:00 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i v.d. direktorica JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ Zorica Miličević, potpisat će Ugovor o realizaciji Projekta „Vanškolske aktivnosti 2018. godine“.

Općina Novo Sarajevo je za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu od 20.000 KM.