1 1 1 1 1

Primopredaja glavnog projekta za nabavku i ugradnju lifta u Domu zdravlja „Novo Sarajevo“

 

 

U  utorak, 10. jula ove godine u 09:00 sati u prostorijama Doma zdravlja Novo Sarajevo (ulica Bihaćka broj 2), načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo predat će glavni projekat za nabavku i ugradnju lifta u ovom Domu zdravlja direktorici dr. Zumreti Bihorac Kučuk.

Dom zdravlja Novo Sarajevo pruža usluge primarne zdravstvene zaštite za više od 30.000 stanovnika Općine Novo Sarajevo, a osim prizemlja, nema omogućen pristup na još dva sprata osobama sa poteškoćama u kretanju, te osobama u invalidskim kolicima.

Dom zdravlja je dobio donaciju za nabavku lifta, ali da bi ovaj projekt mogao biti realizovan neophodno je bilo izraditi idejni i izvedbeni projekat što je Općina Novo Sarajevo preuzela na sebe.