1 1 1 1 1

Dodjela mjesta u biračkim odborima političkim subjektima za Opće izbore 2018. godine

 Općinska izborna komisija Novo Sarajevo obavještava političke subjekte koji su prijavljeni za učešće na predstojećim Općim izborima i kojima je Centralna izborna komisija (CIK BiH) verificirala učešće, da će postupak dodjele mjesta u biračkim odborima biti održan 08. augusta ove godine.

Postupak javne dodjele mjesta u biračkim odborima obavit će se u sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa početkom u 10.00 sati, a vršit će se prema redoslijedu političkih subjekata koji je utvrđen žrijebanjem CIK-a BiH za pozicije na glasačkom listiću.