1 1 1 1 1

Općina Novo Sarajevo organizira tradicionalni 13. Porodični dan

 

 

Općina Novo Sarajevo pripremila je i za ovogodišnji 13. Porodični dan raznovrsne sadržaje i bogat program za sve generacije. Ova tradicionalna manifestacija Općine Novo Sarajevo  ima za cilj pružiti građanima, a posebno djeci, zabavu, edukaciju, rekreaciju i upoznavanje sa organizacijama i udruženjima sa područja Općine.

Na Vilsonovom šetalištu, u petak, 14. septembra ove godine od 17.00 sati bit će, između ostalog, predstavljene aktivnosti Centara za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo, radionice projekta  Vanškolske aktivnosti kojeg finansira općina, a realizira Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, kao i mnoge druge zanimljive aktivnosti udruženja  građana i sportskih društava sa područja općine.

Na Otvorenoj sceni nastupit će, između ostalih, Drum orchestra, plesni klubovi, ali i učenici novosarajevskih osnovnih škola.

Na prostoru oko Otvorene scene bit će postavljeni baby kutak, balon foto kutak, kutak za kostimiranje i vodoperive tetovaže, organizirat će se društvene igre i megaplesna zabava sa maskotama. Najmlađi će imati priliku učestvovati u igri pod nazivom „Velika potraga za obilježjima Novog Sarajeva“, a duž Vilsonovog šetališta vozit će veseli vozić.

Porodicni dan letak 1 2018

Porodicni dan letak 2 2018