Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ana Baltić Stranka Penzionera/umirovljenika BiH Novo Sarajevo
Ana Baltić Stranka Penzionera/umirovljenika BiH Novo Sarajevo