Stranka Penzionera/umirovljenika BiH Novo Sarajevo
Ana Baltić Predsjedavajući Općinskog vijeća