Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2016. godinu

 

Program rada u pdf formatu