Općinska izborna komisija organizira obuke biračkih odbora

 

0-02-04-264526c63a0160793a364ae409330659735de5bad23dec09e803871dfd1db6a9_518b985c
0-02-04-f9ebf409ed54a3b0d32a69a5bf64f3a5f06c7d18b4b56d9c7cc829ef324f29d4_bd3b8471
0-02-05-9ab411f13b725040f8489755837795b10b5ff4027c8b9a48d6cd27a6d9b90241_329524d3
0-02-05-f410b35dda0337d04fa1ded4e1db168667239fbfb24560c28ac0acb43cf6162e_8252ea12
0-02-04-209bf75089642a5f54e510cabfa562ab1c0845637df01c804d31e60b20c12b23_5840a3e3
Previous Next Play Pause
0-02-04-264526c63a0160793a364ae409330659735de5bad23dec09e803871dfd1db6a9_518b985c 0-02-04-f9ebf409ed54a3b0d32a69a5bf64f3a5f06c7d18b4b56d9c7cc829ef324f29d4_bd3b8471 0-02-05-9ab411f13b725040f8489755837795b10b5ff4027c8b9a48d6cd27a6d9b90241_329524d3 0-02-05-f410b35dda0337d04fa1ded4e1db168667239fbfb24560c28ac0acb43cf6162e_8252ea12 0-02-04-209bf75089642a5f54e510cabfa562ab1c0845637df01c804d31e60b20c12b23_5840a3e3
U okviru priprema za Opće izbore u BiH koji će održati 7. oktobra ove godine, Općinska izborna komisija organizira obuke za predsjednike, članove, zamjenike predsjednika i zamjenike članova biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 139A Novo Sarajevo.
Edukacijom su obuhvaćene teme koje odnose na procedure rada biračkih odbora na biračkim mjestima.
Edukacija članova biračkih odbora je započela 13. septembra ove godine, a obavlja se radnima danima i vikendom, u više termina, prema utvrđenom rasporedu.
Plan i program obuke u pdf. formatu