1 1 1 1 1

Upozorenje na povećanu opasnost od izbijanja požara, pojave poplava, bujičnih i podzemnih voda, klizišta i odrona zemlje i kamenja

 

Sa poboljšanjem vremenskih prilika i početka čišćenjem privatnih posjeda dolazi do povećane opasnosti od izbijanja požara. Povećanje temperature zraka pogoduje spontanim ili slučajnim zapaljenjima osušenog rastinja, suhe trave i sličnih lakozapaljivih materijala.

Paljenje korova i starog rastinja bez nadzora, najčešći je uzrok izbijanja požara, što nerijetko dovodi do ugrožavanja ljudskih života, nastajanja velikih materijalnih šteta na objektima, šumskom bogatstvu te privatnoj i društvenoj imovini.

Ovim putem pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Posebnu pažnju treba obratiti na područja obrasla suhom travom i niskim rastinjem gdje se vatra ostavljena bez nadzora može  proširiti na kultivirane prostore kao i na objekte , te izazvati veće materijalne štete i ugroziti ljudske živote.

Posebno upozoravamo na opasnost od požara tokom održavanja javnih manifestacija gdje se okuplja veliki broj posjetilaca kao i na oprez pri organizovanju izleta – ovo se posebno odnosi na paljenje vatri i roštilja.

Upozoravamo stanovništvo da vatru treba paliti  na sigurnom mjestu , uz stalni fizički nadzor kao i potrebu za obezbijeđenje sredstva za gašenje vatre (grablje, lopate, pijesak, vodu ,vatrogasni aparat).

Kako postupati u slučaju požara možete se upoznati i kroz uputstvo koje možete naći na zvaničnoj web strani Općine Novo Sarajevo  u linku Službe civilne zaštite.

Povećanjem temperature zraka dolazi do topljenja snijega i obilnijih padavina, što dovodi do povećane opasnosti od pojave poplava, bujičnih i podzemnih voda, klizišta i odrona zemlje i kamenja. 

Pozivamo građane, pravna i druga lica da prate stanje terena, vodotoka i potencijalno opasnih područja kao što su riječna korita, odvodni kanali, nasipi, klizišta te ostala komunalna infrastruktura.

Ovim pozivamo građane da posebnu pažnju posvete čišćenju odvodnih kanala, drenažnih sistema, korita vodotoka, propusta ispod i oko pristupnih puteva i na prilazima objektima u vlasništvu, jer javna preduzeća, zbog velikog obima ovih poslova, često nisu u mogućnosti u kratkom vremenu obraditi sva potrebna mjesta.

Upozoravamo stanovništvo, pravna lica, vlasnike i korisnike objekata i zemljišta da, prilikom čišćenja i uređenja posjeda, okućnica i drugih površina od otpada, korova, rastinja i drugih stvari ne zatrpavaju i ne preusmjeravaju odvodne i drenažne kanale i vodotoke da ne bi došlo do akumuliranja podzemnih i površinskih voda.

Nelegalna i nestručna izgradnja građevina na nestabilnim terenima, odvodnim kanalima, povremenim vodotocima i slično, direktno povećava opasnosti od pojave poplava, bujičnih i podzemnih voda, klizišta i odrona zemlje i kamenja, a nije ni dozvoljena.

Nepridržavanjem ovih preporuka i uputa, namjerno izazivanje požara, nelegalna gradnja, nestručni i samovoljni zahvati koji utiču na tokove vode, predstavlja izazivanje opće opasnosti, opisano je kao krivično djelo, pa će se shodno tome prema neopreznim i nesavjesnim građanima primjenjivat zakonom propisane mjere i radnje.

Napominjemo da će pripadnici Službe Civilne zaštite i Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo redovno obilaziti područje naše općine u cilju prevencije, nadzora i upoznavanja stanovništva o pravilima bezbjednosti koje treba primjenjivati.

Ukoliko dođe do pojave nekontrolsanog širenja požara, pojave poplava, bujičnih i podzemnih voda, klizišta i odrona, dužni ste obavijestiti nadležnu vatrogasnu ili policijsku jedinicu kao i općinsku i kantonalnu službu  civilne zaštite na neki od slijedećih telefona:

  • -Vatrogasna brigada Kantona Sarajevo-123
  • -Operativni centar Kantona Sarajevo-121
  • -Vatrogasno društvo „Novo Sarajevo-1934“ -033/678-478
  • -MUP Kantona Sarajevo-122
  • -PU Novo Sarajevo-033/650-000.
  • -Služba CZ Novo Sarajevo-033 / 492-140,492-143, 492-195