1 1 1 1 1

Javni poziv za predaju prijedloga projekata odnosi se na oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblast zaštite okoliša

Općina Novo Sarajevo objavila je 12. maja ove godine javni  poziv organizacijama civilnog društva (OCD) / nevladinim organizacijama (NVO) da dostave prijedloge projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati dana 25.05.2017. godine, u periodu od 13.00 do 15.00 sati u „Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, 71000 Sarajevo. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka imati priliku da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama vezanim za apliciranje na javni poziv, te eventualna dodatna pojašnjenja.

Rok za predaju aplikacija je 09.06.2017. godine.

Dokumentacija za preuzimanje.