1 1 1 1 1

Radovi će se izvoditi na 39 objekata kolektivnog stanovanja i obuhvatit će sanaciju krovova, fasada i drenaža

 

_DSC8466
_DSC8467
nuzne_popravke
Previous Next Play Pause
_DSC8466 _DSC8467 nuzne_popravke

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Općina Novo Sarajevo je i ove godine u Budžetu za 2017. godinu izdvojila značajna sredstva za nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrada. Tim povodom, općinski načelnik Nedžad Koldžo i predstavnik firme „EKO -TEH“ d.o.o. Sarajevo potpisali su Ugovor o izvođenju radova nužnih popravki na dvadeset i pet objekata kolektivnog stanovanja na području općine.

Navedeni radovi podrazumijevaju radove na sanaciji krovova, sanaciji fasade, te sanaciji pripadajućeg kanalizacionog voda, na objektima na slijedećim lokacijama: u ulici Zagrebačka 15, Kemala Kapetanovića 26, Kemala Kapetanovića 28, Skopljanska 13, Behdžeta Mutevelića 34, Grbavička 6, Kemala Kapetanovića 32, Hamdije Čemerlića 33, Hamdije Čemerlića 35, Envera Šehovića 56, Grbavička 6a, Džemala Bijedića 85-91, Grbavička 27, Humska 222-224, Grbavička 39-41, Hamdije Čemerlića 11, Bugojanska 2, Džemala Bijedića 121, Zagrebačka 57a, Džemala Bijedića 32-36, Džemala Bijedića 50-56, Srebrenička 4, Kolodvorska 8, Olovska 24 i Igmanska 7.
Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva od oko 260. 000 KM, a rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, direktor firme upravitelja „Sarajevostan“, te predstavnici firme „EKO-TEH“, potpisali su potom i tripartitni Ugovor o izvođenju radova nužnih popravki na četrnaest objekata kolektivnog stanovanja, a kojeg sufinansiranju Općina Novo Sarajevo u iznosu od 109.500 KM, te upravitelj „Sarajevostan“, u ime etažnih vlasnika, u iznosu od 57. 144 KM.
Navedeni radovi podrazumijevaju sanaciju deset krovova objekata kolektivnog stanovanja u ulicama Grbavička 40, Avde Smajlovića 9 i 21, Trnovska 2a, Derviša Numića 22 i 26, Fra Matije Divkovića 1 i 3, Muhameda ef. Pandže 407 i Envera Šehovića 9-11, te sanaciju četiri fasade objekata kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 6a, Zmaja od Bosne 41, Azize Šaćirbegović 122 i Envera Šehovića 9-11. U okviru ovog projekta, također će se izvesti i radovi na izradi drenaže oko objekta u ulici Muhameda ef. Pandže 39-41, kako bi se spriječio prodor podzemnih voda u zidove objekta, te riješio dugogodišnji problem stanara ovih zgrada.