1 1 1 1 1

U oblasti socijalne potpore Općina Novo Sarajevo u 2017. godini izdvojila više od 600.000 KM

penzioneri
_DSC8012
27.04.2010
Amélie-Trudnice-03a
Previous Next Play Pause
penzioneri _DSC8012 27.04.2010 Amélie-Trudnice-03a

Za populaciju penzionera u 2017. godini izdvojeno je 215.000 KM, u okviru koji je dodijeljena jednokratna novčana  pomoć u iznosu od 50 KM za 2000 novosarajevskih penzionera, organiziran je 10. tradicionalni izlet na Igmanu za više od 1.700 penzionera, te su provedene aktivnosti u okviru redovnih socijalnih programa.

U prošloj godini nastavljena je podrška radu centrima za zdravo starenje u naseljima Hrasno i Velešići, za šta je izdvojeno 60. 000 KM.

Jednokratne novčane naknade  od 2017. godine dodjeljuju se i porodiljama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete, za šta je u Budžetu Općine za 2017. godinu izdvojeno 30.000 KM.

Mjesečna novčana pomoć u iznosu od po 50 KM predviđena je za porodilje koje nisu u radnom odnosu. Ovu mjesečnu pomoć godišnje koristi oko 250 porodilja, a za ove namjene izdvojena su sredstva u iznosu od 150.000 KM.

Prošle godine finansirana su i četiri projekta za djecu sa poteškoćama u razvoju koja su realizovala udruženja putem Javnog poziva za šta je Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 37.500 KM.

Pored navedenih aktivnosti, u ovoj oblasti Općina je izdvojila i sredstva za dodjelu užina učenicima slabijeg imovinskog stanja, te osigurala besplatan prevoz za djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove pratioce do obrazovnih institucija. U oblasti socijalne potpore Općina Novo Sarajevo je u 2017. godini izdvojila više od 600.000 KM.