1 1 1 1 1

Obavijest o aktivnostima na području MZ „Velešići“ za potrebe izrade Regulacionog plana  „Sarajevogas-Bosnalijek“

 

 

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo obavještava građane sa područja MZ “Velešići“, u obuhvatu RP „Sarajevogas-Bosnalijek“, da  se pristupilo aktivnostima na terenu u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sarajevogas-Bosnalijek“. Radi se o izvođenju istražnih radova i izrade elaborata o inženjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena i reviziji projektnog zadataka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inženjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade  navedenog provedbeno-planskog dokumenta. Izvođači pomenutih radova su „Winner project“ d.o.o. Sarajevo i „Rudarski  institut“ d.d. Tuzla.

Mole se građani, fizička i pravna lica sa lokaliteta MZ „Velešići“ koji su u obuhvatu RP „Sarajevogas-Bosnalijek“ da imaju razumijevanja prilikom rada stručnih lica na terenu.

Obavjest u pdf formatu