1 1 1 1 1 Ocjena 5.00 (1 glas)
Od petka, 12. oktobra ove godine počinje izvođenje radova na sanaciji u ulici Trebevićka - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Privremena izmjena saobraćaja u vremenu od 7:30 do 16:30 sati  

 

Zbog izvođenja radova na sanaciji, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „SARAJEVOPUTEVI“ d.d. donijelo je rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u ulici Trebevićka od spoja putem 442 do spoja sa primarnom saobraćajnicom ulice Trebevićka, u periodu od 12. do 27. oktobra ove godine, u vremenu od 7:30 do 16:30 sati.

 

Privremena izmjena režima saobraćaja se sastoji od zabrane saobraćaja za vozila, osim vozila pravnih i fizičkih lica sa prebivalištem/boravištem u ulici izvođenja radova, vozila izvođača radova i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH sa usmjeravanjem prema alternativnim pravcima, kao i obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova uz obavezu preusmjeravanja na bezbjedne pješačke površine.

 

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja alternativni pravci su: 

R446a-put Mladih Muslimana-Derviša Numića-Trebevićka-Hambina carina i obratno.

 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan postaviti signalizaciju i opremu u skladu sa dostavljenim Elaboratom privremene regulacije saobraćaja.

 

Rješenje u pdf formatu.