1 1 1 1 1

Usvojena Odluka o odabiru boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo

_DSC3948
_DSC3951
_DSC3955
_DSC3944
_DSC3945
_DSC3946
Previous Next Play Pause
_DSC3948 _DSC3951 _DSC3955 _DSC3944 _DSC3945 _DSC3946

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 31. oktobra ove godine održalo je svoju 12. sjednicu, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o odabiru boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo. Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeća boračka udruženja od interesa i društvenog značaja: Udruženje organizacija porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo, Udruženje „1. Slavna – 111. Viteška brigada“ Sarajevo,  Udruženje „Ratnih vojnih invalida Općine Novo Sarajevo“, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ Novo Sarajevo, Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Općine Novo Sarajevo, Udruženje „Organizacija demobilisanih branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. Općine Novo Sarajevo“, te Udruga organizatora otpora, umirovljenika i demobilisanih branitelja HVO Sarajevo.

Vijećnici su potom usvojili i Odluku o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Na 12. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o razrješenju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo, nakon čega je usvojena i Odluka o imenovanju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o pristupanju izradi Elaborata o ustrojstvu mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, dok Prijedlog Odluke o prolongiranju raspisivanja izbora članova savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo nije razmatran na ovoj sjednici Vijeća.
Odluka o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo nije usvojena na 12. sjednici Vijeća.
Nakon duže rasprave, Odluka o raspisivanju referenduma za preimenovanje naziva Sportske dvorane „Novo Sarajevo“ u Sportsku dvoranu „Goran Čengić“ nije dobila potreban broj glasova vijećnika, te kao takva nije usvojena.
Općinsko vijeće potom je usvojilo Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu, kao i Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2018. godinu.
Vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Razmatran je i Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, koji se stavlja na javnu raspravu od 01.11. 2017. do 21.11. 2017. godine.

Vijećnici su razmatrali i Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i isti se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Razmatran je potom i Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018. – 2027. godine, a isti se upućuje na javnu raspravu od 02.11. 2017. do 02.12. 2017. godine.
Pred kraj sjednice Općinskog vijeća, podnesene su i slijedeće informacije:
- Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija, za period: od 30.juni 2017. godine do 30. septembra 2017. godine,
- Informacija o procesu energetskog utopljavanja zgrada na području općine Novo Sarajevo, 
- Informacija o realizaciji programa obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo u 2017. godini,

- Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja, te
- Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2017. Godine.