PočetakInfoAdministracijaServisInteractiveMapa SarajevaKontaktRSS feed
 Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 tel.: centrala 492 100; fax: 644 559                   Nedjelja, 20.4.2014. godine   

Javni oglasi
Statut Općine
Servis građana
Primjedbe i prijedlozi
Informacije
Općinska uprava
Javnost informacija
Javne nabavke
Mjesna zajednica ŽELJEZNIČKA


Mjesna zajednica ŽELJEZNIČKA

Adresa: Zmaja od Bosne 40
Telefon:033/648-113
Fax: 033/658 - 760
E-mail: mz.zeljeznicka@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Bostandžić Fadila

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice


Zmaja od Bosne 5-49, 10-70
Hamdije Čemerlića 1-37, 2
Kolodvorska 1-13, 2-14
Vilsonovo šetalište 8-14, 9-15
Šibenska 1-5, 2
Fra Filipa Lastrića 5, 2-4
Džavida Haverića 1-15, 2-4
Roberta C. Frasurea 1
Put života 1
Ložionička 2

Ukupno stanovnika: 3156
Površina: 88 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Ključić Omer, predsjednik
2. Atlagić Milan, zamjenik predsjednika
3. Sejdić Hajrudin, član
4. Zubača Avdo, član
5. Sabljić Darija, član

Dan mjesne zajednice je 8. maj.

REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini


-Asfaltiranje pješačke staze u ulici Hamdije Čemerlića kod Elektrotehničke škole za energetiku
-Sanacija pješačkog mosta kod Bristola (farbanje ograde i čišćenje kula od naplavina)
-Sanacija mobilijara u dječijim igralištima ( zamjena oštećenih sjedalica na klackalicama i ljuljačkama)
-Postavljene korpe za otpatke u Vilsonovom šetalištu i dijelu ulice Zmaja od Bosne
-Izvršena sanacija klupa
-Izvršeno potkresivanje krošnji stabala i ukrasnog grmlja na cijelom području mjesne zajednice
-Izvršena je sječa osušenih i bolesnih stabala u Vilsonovom šetalištu
-Očišćeno i okresano divlje rastinje uz pješačke staze glavnih saobraćajnica Put života i Hamdije Čemerlića, te uz objekte u dijelu ulice Džavida Haverića
-Sadnja žive ograde ispred Elektrotehničke škole za energetiku
-Zamjena osušenih sadnica novim na zelenim površinama u naselju
-Postavljanje nedostajućih-otuđenih rešetki na slivnike oborinskih voda
-Sanacija oštećenih i oborenih saobraćajnih znakova
-Zamjena oštećenih i otuđenih slavina na česmi u Vilsonovom šetalištu u više navrata
-Privremena konzervacija fontane u Zmaja od Bosne izvršena je dva puta u iščekivanju konačnog rješenja ovog pitanja, a čije rješavanje je u nadležnosti Grada

PLANIRANI PROJEKTI U 2014. godini

-Postavljanje nadzornih kamera u ul.Vilsonovo šetalište;
-Sanacija (krpljenje) parking prostora u Kolodvorskoj ulici broj 7-11;
-Sanacija (krpljenje) parking prostora u Kolodvorskoj ulici do br. 15. (preko puta Hitne pomoći);
-Sanacija (krpljenje) parking prostora u ulici Zmaja od Bosne do br. 24-26 (kod pasaža);
-Sanacija (krpljenje) dijela ulice Zmaja od Bosne do br. 34;
-Sanacija (krpljenje) parking prostora u ulici Zmaja od Bosne do br. 40-42 ( od MZ do pasaža);
-Sanacija (krpljenje) dijela ulice Hamdije Čemerlića do br. 19 (kod ulaza u garaže);
-Sanacija (krpljenje) dijela ulice Hamdije Čemerlića br. 31-37 (oko nebodera);
-Sanacija oštećenog trotoara na ulaznoj strani zgrade sa zamjenom oštećenih kamenih ivičnjaka u ulice Hamdije Čemerlića br. 11-17;
-Postavljanje „ležećeg policajca“ u ulicama: Zmaja od Bosne br. 18-32 (prilazni put) pasaži na br. 24. i 26. sa obje strane, Kolodvorska do br. 3 (prilazni put -pasaž),i Džavida Haverića kod škole ŽIŠ;
-Osvjetljenje pasaža u ulici Zmaja od Bosne br.60- 66;
-Izgradnja natkrivenih niša na lokacijama za koje postoji odobrenje: u ulici Hamdije Čemerlića br. 5-7, a za lokaciju V. šetalište do br. 12 ili Šibenska 2 tražit će se izmjena lokacije; za izgradnju niša na lokacijama: u ulicama Džavida Haverića br. 1,7 i 11 i Zmaja od Bosne br. 45 pokrenut će se postupak za odobrenje;
-Uređenje i održavanje zelenih površina i parkova, opravka klupa i korpi za otpatke;
-Uređenje zelene površine u Zmaja od Bosne do br. 28-30;
-Izgradnja zaštitne ograde ul. Džavida Haverića do br.15- prolaz prema pijaci;
-Izmještanje dječijeg igrališta ispred zgrade u ul. Zmaja od Bosne do br. 18 (raskrsnica “Pofalići”) na lokaciju iza navedene zgrade uz Kolodvorsku ulicu (zelena površina)
-Postavljanje samostojećih oglasnih ploča na ranije predložene lokacije za koje postoji suglasnost.


[ Povratak: Odsjek za mjesne zajednice ]
press centar
ČESTITKA
Sarajevo, 19.4.2014.
Sretan Uskrs Dalje
ČESTITKA dalje
Obilježavanje Dana MZ Trg heroja dalje
U ponedjeljak, 21. aprila ove godine dalje
photo album
MZ Željezničkadeveloped by daenet