PočetakInfoAdministracijaServisInteractiveMapa SarajevaKontaktRSS feed
 Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 tel.: centrala 492 100; fax: 644 559                   Četvrtak, 17.4.2014. godine   

Javni oglasi
Statut Općine
Servis građana
Primjedbe i prijedlozi
Informacije
Općinska uprava
Javnost informacija
Javne nabavke
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1736/09
Sanacija kanalizacije poslovnog prostora u ulici Grbavička 8a dužine cca 10m sa cijevi UK ø 160 mm dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1801/09
Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u zgradi Općine Novo Sarajevo dalje
JAVNI KONKURS
za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta  dalje
Obavještenje o nabavci
Radovi: Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Humska
 dalje
Obvaještenje o nabavci Radovi broj: : 02 -14- 448/10
Uređenje pješačkih staza i trotoara u ul. Aleja Lipa  dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1670/09
Ugovor o Nabavci kompjuterske i video opreme i periferala za Centar za razvoj karijere-JU Centar za djecu i
omladinu, u ulici K.Kapetanovića
 dalje
Obavještenje o nabavci Usluge broj: 02-14-359/10
održavanje i servisiranje podloge od vještačke trave pomoćnog terena fudbalskog stadiona Grbavica

 dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Postavljanje oglasnih ploča na području općine Novo Sarajevo

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 506/10
Rekonstrukcija i izgradnja objekta uz saobraćajnicu – izgradnja potpornog zida u ul. Olovska br.98-102 dalje
Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda broj: 02-14-1586/05
Nabavka terenskog putničkog vozila  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1577/05
Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izradi fasade obradi stepeništa u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Emerika Bluma 3 i 3a
 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-811/06-radovi
Predmet ugovora je: Izvođenje radova na održavanju cesta i saobraćajnoj signalizaciji na području Općine Novo Sarajevo a odnosi se na lokalne ceste od interesa za Općinu dalje
Obavještenje o nabavci
Usluge auto prevoza za potrebe Općine Novo Sarajevo u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta dalje
Obavještenje o nabavci
Izgradnja ceste u ulici dr. Fetaha Bećirbegovića
Rekonstrukcija ceste u ulici Envera Šehovića
Rekonstrukcija ceste u ulici Velešići
Zimsko održavanje cesta  dalje
Obavještenje o nabavci
Radovi:Tekuće održavanje cesta  dalje
Obavještenje o nabavci
Ugovor za izradu idejnog projekta u svrhu izgradnje podzemne garaže na mjestu postojećeg parkinga u ulici Kemala Kapetanovića dalje
Obavještenje o nabavci
Robe: Isporuka uredskih digitalnih fotokopir aparata
Usluge: Servisiranje fotokopir aparata dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Radovi: Izvođenje radova na uređenju pješačke zone u ulici Vilsonovo šetalište
 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Predmet otvorenog postupka je nabavka računarske opreme za potrebe IT Centra i OiU dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka pumpi za muljne vode, agregata i prateće opreme dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Aparati za zaštitu prostora sa CO2 bočicom koji su namjenjeni za gašenje požara klase A, B, C, te elektro uređaja pod naponom do 1000 V s udaljenosti veće od 1m. dalje
Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za dodjelu pomoći za sanaciju neuslovnih stambenih jedinica povratnika, a koje se koriste za stanovanje, prema standardu IMG po principu samougradnje, na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Tehnički pregled, servisiranje-održavanje i pranje službenih vozila dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje projektantskih, građevnskih, građevinsko-zanatskih i mašinskih radova na projektovanju, montaži i puštanju u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ložionička broj 9. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Hardver za podršku jedinstvenom informacionom sistemu za potrebe Općine Novo Sarajevo.  dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka kamcelarijskog materijala i pribora, tonera i ketridža i higijenskog materijla i pribora. dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Uređenje trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka prehrambenih proizvoda dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Predmet ugovora je :Izrada "Glavnog projekta pješačkog prelaza na raskršću ulica Zvornička, A.Šaćirbegović, Put mladih muslimana i Olovska.Tehničkim rješenjem predložena je izgradnja potputnjaka u dva nivoa, au skladu sa projektnim zadatkom koji je u prilogu tenderske dokumentacije. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Uređenje trotuara u ul. Behdžeta Mutevelića dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Pružanje usluge servisiranja kotlovnice sa pratećom opremom dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-2265/07
Izrada glavnih - izvedbenih projekata sanacije i rekonstrukcije zajedničkih dijelova devastiranih objekata
kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo
 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge: Vršenja nadzora nad praćenjem realizacije izvođenja radova nad sanacijom, rekonstrukcijom I izvođenjem radova na objektima komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javne rasvjete, gasnih instalacija , sanaciji klizišta I saobraćajnicama) dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje molarsko farbarskih radova za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže i to:
Sanacija priključnog kanalizacijonog kanala ispred objekta u ulici Zmaja od Bosne 34-40, kojim je obuhvačena zamjena dotrajalih kanalizacionih cijevi novim daktil cijevima, te sanacija postojećih i izrada novog revizionog okna u dužini od cca 80 m., sa svim pratečim radovima i dovođenje kolovozne konstrukcije u predhodno stanje
Sanacija priključne kanalizacione mreže ispred objekata u ulici Zagrebačka 57-61, kojima je obuhvačena zamjena dotrajalih kanalizacionih cijevi novim keramičkim cijevima, ugradnja keramičkih zavojnica, sa svim pratečim radovima i dovođenje kolovozne konstrukcije u predhodno stanje. dalje
Javni oglas
Za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija
 dalje
Konkurs
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2007/2008.godinu dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Javna nabavka izrada glavnih projekata sanacije i rekonstrukcije devastiranih objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo: LOT 1: Grbavička 6, LOT 2: Zagrebačka 3A, LOT 3: E.Bluma 4, LOT 4: ljubljanska 2B, LOT 5: Ljubljanska 4, dalje
Obavještenje o ponovonoj nabavci Radovi, Broj: 02-14-2542/07
Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta

 dalje
Obavještenje o nabavci
Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-2578/07
Isporuka lož ulja, nafte i naftinih derivata dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Tehnički pregled, servisiranje-održavanje i pranje službenih vozila dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište,
Usluge: Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište

 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Štampanja i uvezivanja materijala dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Šanac (između ulica Novopazarska čikma I Olovske ulice)

 dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na izgradnji ceste u ulici Humska dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na sanciji sportskih ploha dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluga servisiranja video nadzora, TV i radio tehnike, klima uređaja i ozvučenja. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka dva putnička vozila dalje
Obavještenje o dodjeli nabavke-usluge
Izrada izvedbenog projekta za izgradnju šetnice od Malte do Otoke uz obalu Miljacke. dalje
Obavještenje o dodjeli-usluge
Usluge održavanja hardverske opreme  dalje
Obavještenje o dodjeli-usluge
LOT 1: Internet pristup brzine 1024 Kbps
LOT2:Održavanje wirelessmreže prema mjesnim zajednicama
LOT 3:Web hosting zvanične stranice novosarajevo.ba dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izrada izvedbenog projekta za izgradnju sportske dvorane u ulici Zvornička bb. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge: Izrada geotehničkog izvještaja za lokalitet u Humskoj 16 - MZ Pofalići I  dalje
Obavještenje o dodjeli-usluge
Usluge auto prevoza za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Robe: Isporuka cvijeća i cvjetnih aranžmana i sportske opreme dalje
Obavještenje o nabaci
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji distributivnog cjevovoda u ul. Olovska  dalje
Obavještenje o nabaci
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ul. Triglavska  dalje
Obavještenje o nabavaci
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji distributivnog cjevovoda u ul. Varaždinska  dalje
Obavještenje o nabavaci
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji sportskog terena Osnovne škole "Velešićki heroji" dalje
Obavještenje o nabavci
Pružanje usluga servisiranja fotokopir aparata za potrebe Službi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj 02-14-492/08
Radovi saobraćajna signalizacija i oprema puta  dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Izrada izvedbenog projekta bazena zatvorenog tipa u ulici A.Šaćirbegović  dalje
Obavještenje
Obavještavamo korisnike prava na dječiji dodatak sa područja Općine Novo Sarajevo da su dužni u periodu od 1.9.2008. do 31.10.2008. godine pripremit i dostaviti novu dokumentaciju na osnovu koje će se zadržati pravo na dječiji dodatak. dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u dijelu ulici Humska br.24-82 dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama MZ dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u dijelu ulici Ćamila Sijarića dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Usluge servisiranja protivpožarnih aparata, ispitivanje hidrantske mreže i obuka uposlenika za Općine Novo Sarajevo iz oblasti protivpožarne zaštite
LOT :2 – Obuka uposlenika iz oblasti protivpožarne zaštite dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Pružanje usluga staklorezačkih radova za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Sukcesivna isporuka higijenskog matrijala i pribora za higijenu za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Usluge servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo za period 2009 -2011. godina i to:
LOT 2 – Servisiranje službenih vozila iz progeama „MAZDA“
LOT 3 – Servisiranje službenih vozila iz progeama „NISSAN“
LOT 4 – Servisiranje službenih vozila iz progeama „LADA“
LOT 5 – Usluge vulkanizerskih radova i pranje službenih vozila -12 službenih vozila
 dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Usluge servisiranja fotokopir i faks aparata Općine Novo Sarajevo dalje
Okvirni sporazum
Servisiranje službenih vozila Općine Novo Sarajevo ,
LOT -1; Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa „Škoda“ dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Sukcesivna isporuka elektro-tehničkog, vodo i bravarskog matrijala za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka laptopa za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izrada projektne dokumentacije – idejnog rješenja odvođenja otpadnih i oborinskih voda u području rezervoara „ Hum“  dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izvođenje radova na sanaciji rasvjete na stadionu „ Grbavica“ dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izvođenje radova na izgradnji objekta MZ Pofalići I na mjestu postojećeg devastiranog objekta u ulici Humska 16 dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-robe
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATRIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE NOVO SARAJEVO dalje
Obavještenje o nabavci-robe
NABAVKA NAFTE I NAFTINIH DERIVATA ZA POTREBE OPĆINE NOVO SARAJEVO
LOT -2: ISPORUKA DIZEL GORIVA I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA dalje
Obavještenje o nabavci-robe
NABAVKA NAFTE I NAFTINIH DERIVATA ZA POTREBE OPĆINE NOVO SARAJEVO
LOT -1: ISPORUKA LOŽ ULJA EL-BAS 1002 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju skloništa na području Općine Novo Sarajevo dalje
JAVNI KONKURS
Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“broj 25/03) člana 4. i člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu općine Novo Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 16/05)Općinski Načelnik Općine Novo Sarajevo, raspisuje

JAVNI KONKURS
Za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta dalje
Obavjeatenje o dodjeli Ugovora - robe
Nabavka S -6 aparata za početno gašenje požara za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavjeatenje o dodjeli Ugovora - Robe
Nabavka i ugradnja klima uređaja u prostorijama Općine Novo Sarajevo

 dalje
Obavjestenje o dodjeli Okvirnog sporazuma - usluge
Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa) , čestitki i osmrtnica dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - radovi
Održavanje cesta po prioritetima na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - radovi
Sanacija stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - radovi
Tekuće održavanje cesta – manje sanacije i opravke dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - radovi
Uređenje trotoara u ulici Envera Šehovića dalje
Obavjestenje o dodjeli ugovora -robe
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - radovi
Izvođenje radova na sanaciji sportskih ploha na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje broj: 02-14-1501/09
Izvođenje radova na sanaciji zgrade i izgradnji Centra za razvoj karijere-JU Centar za djecu i omladinu, u ulici K.Kapetanovića 17
 dalje
Obavještenje o nabavci broj:: 02-14-1526
Oprema za ozvučenje za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Izrada elaborata o stanju lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo
 dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma:
Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Održavanje cesta po prioritetima MZ-ica dalje
Obavještenje o nabavci: Robe
Nabavka kompjuterske i video opreme i periferala za Centar za razvoj karijere-JU Centar za djecu i
omladinu, u ulici K.Kapetanovića
 dalje
Obavještenje o nabavci: Usluge
Izrada izvedebog projekta za rekonstrukciju objekta Boško Buha dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 760/10
Izvođenje radova na sanaciji zgrade i izgradnji Centra za razvoj karijere – JU centar za djecu i omladinu u ul. Kemala Kapetanovića br.17 dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izgradnja saobraćajnice - veza IV i V transferzale - Nedima Filipovića dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 940/10
Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u zgradi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1129/10
Održavanje cesta po prioritetima MZ-ica Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o nabavci: Usluge
LOT 1: Izrada izvedbenog projekta za izgradnji parking prostora u ulici Vilsonovo Šetalište
LOT 2 : Izrada izvedbenog projekta za izgradnju dijela saobraćajnice u ulici Zahira Panjete
LOT 3 : Izrada izvedbenog projekta za izgradnju dijela saobraćajnice u ulici Mahmuta Mahmutovića 26-28
LOT 4: Izrada izvedbenog projekta na sanaciji mosta kod hotela '' Bristol''
LOT 5: Izrada izvedbenog projekta na sanaciji pasarele iznad ulice Drinska
 dalje
Ponovno obavještenje o nabavci broj: 02-14-752/10
Redovno servisiranje i održavanje vještačke trave tipa Greenfields REAL FT 60 slide na pomoćnom terenu fudbalskog stadiona Grbavica ukupne površine za održavanje od 6.200, 00 m2. dalje
Ponovno obavještenje o nabavci broj: 02-14-929/10
Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Pofalići – lokalitet iznad «Zraka» dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1846/10
Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta „Boško Buha“ dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 02-14- 1734/10
Nabavka printera za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 02-14- 1642/10
Izrada izvedbenog projekta za cestu u ulici Gornji Velešići dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: : 02-14- 1735/10
Nabavka pro scannera za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 02-14- 1799/10
Uređenje pješačkih staza i trotoara u ulici Aleja lipa ( I faza)  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 02-14- 1799/10
Izgradnja parkirališta u ulici Džamijska

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 02-14-1792/09
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji 30 stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo – Zajednički projekt ZP 08 , po „sistemu ključ u ruke „
LOT:1 - Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji 8 stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo , po „sistemu ključ u ruke“
LOT:2 - Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji 11 stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo , po „sistemu ključ u ruke“
LOT:3 - Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji 11 stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo , po „sistemu ključ u ruke“
LOT:4 - Vršenje stručnog nadzora nad Izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji 30 stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo , po „sistemu ključ u ruke“

 dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Izvođenje građevinskih radova, građevinsko – zanatskih radova i instalacijskih radova radi vraćanja objekata u prvobitno stanje dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1799/10
Izgradnja parkirališta u ulici Džamijska dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1037/10
Izvođenje radova na sanaciji objekta Taxi dom u kulturno edukativni centar za osobe treće životne dobi (Dnevni centar za treću dob)
 dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1111/10
Izvođenje radova na demontaži postojećih oštećenih i dotrajalih konstrukcija koševa, podkonstrukcija, tabli i obručeva, i nabavka, transport i ugradnja novih, na otvorenim sportskim terenima na području Općine Novo Sarajevo.

 dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloga vještačke trave pomoćnog stadiona „Grbavica“ dalje
Obavještnje o dodjeli Ugovora broj:02-14- 2216/10
Izgradnja saobraćajnice – veza IV i V transverzale u ul. Nedima Filipovića
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj:02-14- 2143/10
Sanacija stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj:: 02-14-1308/10
Nabavka i isporuka zaštitne opreme potrebne za siguran i efikasan rad vatrogasaca (odjeljenje od 17 ljudi). dalje
Obavještenje za javnu nabavku
ISPRAVKU OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BR. 97-53/05,objavljenog u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/10 od 27.09.2010 godine
 dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1698/11
Sukcesivne usluge autoprevoza dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Sanacija manjih objekata u kolovozu( šahtova, slivnika, šibera i drugih) koja obuhvata ugradnju ili izmjenu oštećenih objekata dalje
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj: 87-7-4-1/11
Nabavka MTS (pumpe i agregati) za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Ispravka obavještenja o nabavci broj:02-14-1840/11
Isporuka naftnih derivata za potrebe Općine Novo Sarajevo

 dalje
Ispravka obavještenje broj: 02-14-1894/11
Pružanje usluga osiguranja imovine i uposlenika Općine Novo Sarajevo

 dalje
obavještenje o nabavci broj:02-14-1923/11
Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i 18 Mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Aparati za zaštitu prostora sa CO2 bočicom koji su namijenjeni za gašenje požara klase A, B i C, te elektro uređaja pod naponom do 1000 V s udaljenosti veće od 1 m. dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1362/06-radovi
Zimsko održavanje cesta za sezonu 2006/2007 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izgradnja sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže za objekte u nizu u ulici Humska dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1361/06-radovi
Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ul. Nevesinjska. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Servisiranje kotlovnice sa pratećom opremom dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Milinkladska dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Predmet ugovora je izvođenje radova na postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije, sigurnosnih i zaštitnih ograda, mrežastih i cjevastih ograda i rukohvata dalje
Obavještenje o nabavci
Sanitetsko ambulantno vozilo, traženih karakteristika: vrsta vozila transporter, dužina 5290 mm, širina1692 mmvisina 2160 mm, motor 2400-2500 cm3, radna snaga 90-100 KW, pogon 4x4 i ostala dodatna oprema prema tenderskoj dokumentaciji dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14- 1149/09
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stambenih objekata - kolektivno stanovanje – na mjestu ranije postojećih
stambenih objekata na području Općine Novo Sarajevo.
 dalje
Obavještenje o nabavi broj: 02-14- 1150/09
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo.

 dalje
JAVNI POZIV Za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Granta za projekte boračkih udruženja
Na osnovu čl. 42. stav 1 alineja 2 Statuta općine Novo Sarajevo ( “ Sl. novine Kantona Sarajevo “ broj: 12/06 – prečišćeni tekst, 14/08, 25/08) i člana 14.stav 1. alineja 7. Odluke o izvršavanju budžeta općine Novo Sarajevo za 2009.godinu ( “Sl. novine Kantona Sarajevo “ broj: 9/ 09 ), i člana 4. Odluke o namjeni, kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Granta - Sredstva za projekte boračkih udruženja ( “ Sl. novine Kantona Sarajevo “ broj: 20/07 ) Općinski Načelnik raspisuje dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji stambenih jedinica u svrhu povratka u općinu Novo Sarajevo,-ProjekatZP 08 ,po sistemu «ključ u ruke»,i nadzor nad izvođenjem radova
 dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izgradnja saobraćajnice i prostora za sport i rekreaciju za područje „PARK- ŠUMA HUM“ dalje
Obavještenje o nabavci: Usluge
Usluge prevoza učenika osnovnih škole, sa područja Vraca, Hrasno brdo i G. Kovačići, autobusom za kraće relacije, kapaciteta 50 sjedišta, na relaciji do i od JU OŠ "Grbavica I", JU OŠ "Kovačići" i JU OŠ "Grbavica II". Prevoz bi se odvijao u tri smjene, po rasporedu škola. dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izgradnja košarkaškog igrališta – Trg heroja dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora broj: 02-14- 2169/10
Postavljanje saobraćajne signalizacije i opremanje puta na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1499/11
Izgradnja prelaznih rampi za invalidna lica na pješačkim prelazima.  dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1701/11
Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i pribora dalje
Obavještenje o ponovljenoj nabavci
Integralni finansijski softwer za podršku službi za privredu i financije, te implementacija istog, sa obukom i korisnika i administratora sistema. dalje
Obavještenje o izmjeni dijela Obavještenje o nabavci-robe broj:02-14-1196/06
Obavljenog u "Službenom glasniku BiH" broj 54/06 od 17.7.2006. godine.
Robe:Nabavka motokultivatora sa priključcima za korisnike Tvrtković Mehmed i Milavica Rasim. dalje
Javi poziv, broj: 02-14-1913/09
Izbjeglicama iz BiH ,raseljenim licima u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u cilju povratka na područje Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi broj: 02-14-818/10
Izvođenje radova na demontaži postojećih oštećenih i dotrajalih konstrukcija koševa, podkonstrukcija, tabli i obručeva, i nabavci, transportu i ugradnji novih, na otvorenim sportskim terenima na području Općine Novo Sarajevo.

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-702/06
Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže Velešići - zona rezervoar "Hum 2" dalje
Javni poziv
za odabir projekata iz oblasti kulture i obrazovanja koji se planiraju finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Novo Sarajevo u 2009. godini dalje
Obavještenje o nabavci-robe
nabavka i ugradnja klima uređaja u prostorije Općine Novo Sarajevo dalje
Javni poziv
za odabir projekata udruženja za mlade koji se planiraju finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Novo Sarajevo u 2009. godini dalje
Javni poziv
za odabir projekata iz oblasti sporta koji se planiraju finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Novo Sarajevo u 2009. godini dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14 -868/10
Izgradnja saobraćajnice i prostora za sport i rekreaciju na području „PARK –ŠUMA-HUM“ dalje
Obavještenje o ponovljenoj nabavci broj: 02-14-276/09
Usluge servisiranja,garažnih vrata i rampe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-667/09
Usluge objavljivanja oglasa (konkursa), čestitki i osmrtnica dalje
Obavještenje o nabavci: Usluge
Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom građevina komunalne i druge infrastrukture napodručju općine Novo Sarajevo ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 17 / 2010 ) dalje
Obavještenje o nabavci: radovi, broj:02-14-220/10
Prikupljanje ponuda za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova i instalacijskih radova. dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi broj: 02-14-411/10
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo (zidarski, tesarski, armirački, betonski, hidroizolaterski, limarski i farbarski radovi).
 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka profesionalnog digitalnog dupleks fotokopir aparata dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Servisiranje kotlovnice sa pratećom opremom.

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1697/11
Sukcesivne usluge objavljivanja oglasa (konkursa), čestitki i osmrtnica dalje
Obavještenje o nabavci: Robe
Nabavka Putničkih vozila za potrebe Policijske uprave Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci, broj: 02-14- 2299/07
Izrada Programa sanacije oštećenih stabala dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Aparati za zaštitu prostora sa CO2 bočicom koji su namjenjeni za gašenje požara klase A, B, C, te elektro uređaja pod naponom do 1000 V s udaljenosti veće od 1m. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
LOT 1. Nabavka sportske opreme za provođenje Općinskih takmičenja osnovnih škola
LOT 2. Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za provođenje školskih takmičenja i smotri osnovnih
škola sa područja ONS.
LOT 3. Nabavka komplet nošnji za djevočice i dječake za folklornu sekciju OŠ ONS za „Smotru 07“  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1831/08
Usluge autoprevoza dalje
Obavještenje o nabavci: Robe : 02-14-389/10
Isporuka građevinskog materijala za sanaciju stambenih jedinica Omerović Mustafe – u ulici Gornjovakufska broj 17d i Božović Radojke – u ulici Zahira Panjete broj 147, na području Općine Novo Sarajevo.

 dalje
Obavještenje o nabavci: Robe broj: 02-14-497/2010
Nabavka pro scannera

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1699/11
Sukcesivne usluge uvezivanje knjiga u T.P. A-4, A-3, A-2, Uvezivanje materijala za sjednice općinskog vijeća u M.P.
A-4,Štampanje brošura i publikacija u digitalnoj tehnici A-4 i A-5 T.P., Štampanje diploma i zahvalnica A-4, štampanje plakata B-1, B-2, A-3, A-4, štampanje vizi karti i akreditacija sa plasificiranjem i druge potrebne usluge štampanja i uvezivanja materijala navedenih u ANEKSU: 3 T.D.
 dalje
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke
Postavljanje oglasnih ploča na području Općine Novo Sarajevo

 dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-121/11
Isporuka cvijeća i cvjetnih aranžmana  dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izgradnja jednog spomen-obilježja za poginule pripadnike OS BiH sa područja MZ-Čengić Vila I i MZ Kvadrant.Postavljanje metalnih panoa sa pločicama i imenima poginulih sa nastrešnicom, njihova žaštita, te okolno uređenje spomen obilježja.Sve ostalo u tenderskoj dokumentaciji dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-412/06 radovi
Izvođenje građevinskih i građevinsko –zanatskih radova na hitnim
intervencijama na objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo.
 dalje
Obavještenje o nabavci obnovljeni postupak-radovi
Izvođenje radova na sanaciji zajedničkih dijelova stambenih objekata:
LOT 1: Sanacija ravnog krova u ulici K.Kapetanovića broj 34
LOT 3: Sanacija nosive konstrukcije u ulici K.Kapetanovića broj 34 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i sanaciji zajedničkih dijelova devastiranih stambenih objekata u Općini Novo Sarajevo dalje
Poziv
za dopunu dokumentacije za ostvarivanje porodične invalidnine dalje
Obavještenje o nabavci: Robe broj: 02-14-496/2010
Nabavka printera dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi broj: 02-14-483/2010
Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izrada i montaža panoa i putokaza, sa pratećim građevinskim i elektro radovima na području općine Novo Sarajevo, a na lokacijama prema urbanističkoj saglasnosti.  dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izgradnja ambulante i mjesne zajednice u naselju Velešići dalje
Drugi ponovni javni oglas
o prodaji stalnih sredstava putem javnog nadmetanja - licitacije dalje
Obavještenje o dodjeli
Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o dodjeli
Nabavka higijenskog materijala i pribora za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu Člana 5. tačka 1. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnije ponude za isporuku putničkih vozila

I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku putničkih vozila za potrebe Općine Novo Sarajevo.

LOT-1 Isporuka putničkog vozila SDI 3 kom

Snaga motora 47 KW
Zapremnina 1900 cca 3
Vrata 4+1
Sjedišta 4+1
Mjenjač 4+1
Gorivo dizel
Auto gume M+S 185/60 R 14
Detalnija specifikacija predmeta nabavke sadržana je u tenderskoj dokumentaciji. dalje
Poništenje javnog nadmetanja
Na osnovu Člana 30. stav 3. i Člana 31. stav 3. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje : PONOVNO JAVNO NADMETANJE

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
LOT-3-Nabavka uređaja za bezprekidno napajanje UPS dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje građevinskih i elektroinsterskih radova na rekonstrukciji šalter sale u zgradi Općine Novo Sarajevo dalje
Javni poziv
za prikupljanje ponuda u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova na adaptaciji prostora u Kalesijskoj ulici broj 2 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka cvijeća i cvijetnih aražmana 02-14-1729/05 dalje
Obavještenje o nabavci broj 02-14-1874/05
Izgradnja i uređenju parkovskih površina, prostora za rekreaciju i odmor i igrališta za djecu predškolskog uzrasta dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Redovni pregled i održavanje lifta dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Predmet ugovora je isporuka lož ulja i naftnih derivata putem benzinskih stanica
-Lož ulje EL B-1002
-Motorni benzin BMB-95 octana EN-228
-Motorni benzin MB-98 octana B-1001
-Dizel gorivo Euro-DG O EN-590 dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova radi poduzimanja mjere zaštite ljudi i drugih materijalnih dobara od rušenja dijelova ratom oštećenog poslovno-stambenog objekta u ulici Zagrebačka broj 5. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Rušenje i uklanjanje dijela bespravno izgrađene građevine i popravak postojećeg krova stambenog objekta u ulici Mustafe Behmena 88. dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova radi poduzimanja mjere zaštite ljudi i drugih materijalnih dobara, sprečavanja daljeg rušenja sambenog objekta u ulici Sprečanska broj 3. dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-963/05-radovi
Izvođenje radova na projektovanju, montaži i puštanju u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ložionička 9. dalje
Spisak objekata predviđen za rušenje
Ovdje možete naći (download) kompletan spisak bespravno izgrađenih objekata na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su predviđeni za rušenje.
 dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma-radovi
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj ::02-14-803/05 usluge i radovi
Radovi: LOT 1 - Rekonstrukcija Šalter sale
Usluge: LOT 2 - Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova za LOT 1 dalje
Obavještenje o nabavci roba i vršenju usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda BROJ: 02-14-1152/05
I - Isporuka telefonskih aparata
II - Isporuka mobilnih telefonskih aparata
III - Isporuka prehrambenih proizvoda
IV - Isporuka elektro-vodo tehničkog materijala dalje
Obavještenje o nabavci roba i vršenju usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 02-14-1152-I/05
I -Usluge servisiranje video nadzora, TV i radio tehnike, ozvučenja i sl.
II -Usluge dezinfekcije i dezinsekcije
III -Usluge servisiranja kotlovnice sa pratečom opremom  dalje
Otvoreni postupak za prikupljnje ponuda broj: 02-14-1153-I/05
I - Usluge servisiranja računarske opreme
II - Usluge servisiranja putničkih vozila (ŠKODA,MAZDA I LADA-NIVA)
III - Usluge objavljivanja konkursa, oglasa, čestitki, osmrtnica i sl. dalje
Otvoreni postupak za prikupljnje ponuda broj: 02-14-1153/05
I -Isporuka kancelarijskog materijla i pribora
II -Isporuka komponenti računarske opreme (toneri,ketridži)
III -Isporuka higijenskog materijala i pribora
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izrada glavnog-izvedbenog projekta za rekonstrukciju stambenog objekta u ulici Travnička 14  dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Nabavka terenskog putničkog vozila dalje
Obavješetenje o nabavci broj :02-14-1673/05
Izvođenje radova na sanaciji nogometnog igrališta u O.Š "Hrasno" dalje
Poništava i ponovo objavljuje javno nadmetanje
Na osnovu Člana 5. tačka 1. i Člana 32. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG NADMETANJA

za iznajmljivanje IP infrastrukture i rješenje povezivanja MZ u sistem Općine Novo Sarajevo, objavljenog u dnevnom listu "SAN" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine dana 29.10.2004. godine., zbog nedovoljnog broja ponuda

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG NADMETANJA

za isporuku i implementaciju programske opreme u okviru Projekta Jedinstvenog informacionog sistema grada Sarajeva - Općina Novo Sarajevo, objavljenog DANA 26.12.2003. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i web stranici Općine Novo Sarajevo, te istovremeno, na osnovu člana 5. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH" br.34/04), objavljuje:

PONOVNI JAVNI POZIV
za isporuku i implementaciju programske opreme u okviru Projekta Jedinstvenog informacionog sistema grada Sarajeva - Općina Novo Sarajevo

PREDMET NADMETANJA

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku i implementaciju programske opreme:

a)Aplikacija evidencija nekretnina
b)Aplikacija urbanistički poslovi
c)Aplikacija imovinsko-pravni poslovi
c)Implementacija aplikativnog softvera pod stavkama a, b i c dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Isporuka i montaža klima uređaja dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Sanacija i izgradnja vanjskih sportskih ploha lokacija OŠ "Hrasno"
 dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture na području općine Novo Sarajevo
 dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izgradnja lifta za paraplegičara dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Isporuka tonera i ketridža dalje
Odsjek za imovinsko-pravne poslove


Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

- Vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
- Provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovršene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu/,
- Provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
- Vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
- Utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
- Utvrđivanje etažnih vlasnika na dijelovima zgrada,
- Vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
- Priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće,
- Vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na sanaciji i zaštiti krovova u ulici Zmaja od Bosne 7a-31 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na sanaciji kosog krova u ulici Zmaja od Bosne 69 i ravnog krova u ulici Envera Šehovića 23 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Izvođenje radova na spomen obilježju civilnim žrtvama rata "M.Z. Gornji Kovačići" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Izrada projektne dokumentacije za pristupni put u djelu ulice Humska  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- robe
Nabavka higijenskog materijala dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- robe
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora dalje
Obavještenje o nabavci broj 02-14-1623/05
Predmet nadmetanja (ugovora ) je izrada lokalnog plana za zaštitu okoliša (skraćeno LEAP). Cilj izrade LEAP dokumenta je je procjena okolinskih problema, odtređivanje prioriteta i utvrđivanje aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoliša i zdravlja ljudi na cjelokupnom području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji stambenih jedinica u svrhu povratka u Općinu Novo Sarajevo, Projekat ZP-09, po sistemu „ključ u ruke“ i nadzor nad izvođenjem radova dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
LOT-3: Uvezivanje MZ u JISGS-nabavka wireless opreme i uvezivanje u sistem dalje
Javno otvaranje prispjelih ponuda stambeno-poslovnog objekta Avde Smajlovića 11

Avde Smajlovića 11
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
LOT-2: Isporuka printera i plotera dalje
Održavanje cesta na području općine Novo sarajevo
 dalje
Spisak objekata bespravne gradnje
Sužba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja je radi javnosti rada i bolje informiranisti građana odlučila prikazati spisak građevina kod kojih je upravni postupak doveden do Zaključka o dozvoli izvršenja Rješenja o rušenju. To znači da su to građevine previđene za uklanjanje prinudnim putem i da taj posao mora završiti Služba. dalje
Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača
 dalje
Obavještenje o nabavci - robe
Ispruka klima uređaji sa montažom dalje
Javno nadmetanje : za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na sanaciji nosive konstrukcije na stambenom objektu Trg heroja broj 12

Trg heroja 12
 dalje
Javno nadmetanje : za prikupljanje ponuda za isporuku građevinskog i drugog materijala za sanaciju stambenih jedinica na području općine Novo Sarajevo
 dalje
Javno nadmetanje : za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na sanaciji prostora koje koriste mjesne zajednice Općine Novo Sarajevo
 dalje
Javni poziv za podnošenje prijava za raspodjelu sredstava za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja
 dalje
Javni konkurs za podnošenje prijave za raspodjelu sredstava za sanaciju stambenih jedinica ( individualnog i kolektivnog stanovanja )
 dalje
Obavještenje
Obavještenje o nabavci roba i vršenju usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 02-14-844/05 dalje
Izgradnja spomen obilježja Trg heroja
JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja Trg heroja dalje
Poništava javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja Trg heroja, objavljeno u listu "Dnevni avaz" 16.08.2003. godine. dalje
Javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača
za isporuku računarske opreme
 dalje
Ponovljeno javno nadmetanje
Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na uređenju javnih zelenih površina i parkovskog mobilijara na području Općine Novo Sarajevo
 dalje
Ponovno obavještenje
za podnošenje zahtjeva za učešće u raspodjeli sredstava za zapošljavanje boračkih populacija
 dalje
Konkurs
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2003/2004.godinu dalje
Ponovni javni oglas
za dostavljanje ponuda za isporuku i implementaciju
programske opreme u okviru Projekta Jedinstvenog informacionog sistema grada Sarajeva - Općina Novo Sarajevo
 dalje
Javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga zatvorenog tipa u poslovnoj zgradi Općine Novo Sarajevo  dalje
Javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku restoransko-ugostiteljske opreme dalje
Ponovni oglas
za prodaju stalnih sredstava putem javnog nadmetanja dalje
Javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i uposlenika dalje
Javno nadmetanje
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu
isporuku naftnih derivata /lož ulje, dizel gorivo i benzin/ dalje
JAVNO NADMETANJE
Predmet nadmetanja:
Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izradi Glavnog projekta javne rasvjete u ulici Vilsonovo šetalište u dužini cca 2200m. dalje
JAVNI POZIV
za javno nadmetanje za projektovanje, montažu i puštanje u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Kemala Kapetanovića 36, u Općini Novo Sarajevo
 dalje
JAVNI POZIV
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga na Projektu razvoja i uspostave sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001 - 2000 u jedinstvenom općinskom organu uprave i to:
 dalje
ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
za prikupljanje ponuda u postupku javnog nadmetanja - Projekat razvoja i uspostave sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO
9001:2000 u jedinstvenom općinskom organu uprave,objavljenog 16.01.2004. godine dalje
JAVNO NADMETANJE
Lot 1:Izvođenje radova na održavanju cesta na području Općine Novo Sarajevo u toku 2004.godine,
Lot 2: Izrada tehničke dokumentacije za održavanje cesta i nadzor dalje
PONOVNI JAVNI POZIV
za javno nadmetanje za projektovanje, montažu i puštanje u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Kemala Kapetanovića 36, u Općini Novo Sarajevo dalje
Oglas
za prijavu stručnih lica za povremeno i privremeno angažovanje na poslovima tehničkog pregleda građevina za 2004. godinu. dalje
JAVNO NADMETANJE
Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za Izvođenje radova Javne rasvjete u ulici Vilsonovo šetalište u dužini cca 1000m ( od hotela "Bristol" do mosta ARS AEVI). dalje
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja Trg heroja dalje
JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za ispruku fotokopir aparata dalje
Javni poziv
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku opreme po LOT-ovima  dalje
Javni poziv
za dostavljanje ponuda za internet pristup Općina Novo Sarajevo  dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu člana 6. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 40/03, 58/03 i 11/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo,
r a s p i s u j e :

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

I. PREDMET NADMETANJA :


Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku roba i vršenju usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo u 2004. godini.

LOT-1.Isporuka kancelarijskog materijala i pribora
LOT-2.Isporuka komponenti računarske opreme (toneri, ketridži)
LOT-3.Isporuka higijenskog matrijala i pribora
LOT-4.Isporuka kancelarijskog namještaja i opreme
LOT-5.Isporuka prehrambenih proizvoda
LOT-6.Objavljivanje hronike Općine, oglasa, konkursa, čestitki, osmrtnica i sl. dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu člana 6. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 40/03, 58/03 i 11/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo,
r a s p i s u j e :

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba i vršenju usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo u 2004/2005. godini.

LOT-1. Isporuka digitalnog planimetra-PONOVNI
LOT-2. Usluge servisiranja računarske opreme dalje
Oglas
za dodjelu lokacija za privremeno korišćenje javnih površina za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašči
 dalje
Javni poziv
za dostavljanje ponuda za isporuku info kioska za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
LOT-1: Nabavka PC-radnih stanica dalje
Javni oglas
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg isporučioca građevinskog i drugog materijala za sanaciju devastiranih jedinica na području općine Novo Sarajevo dalje
Javno nadmetanje
Predmet nadmetanja: Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na: Sanacija javne rasvjete u ulici Aleja lipa, dalje
Javno nadmetanje
I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sljedeće radove i usluge za potrebe Općine Novo Sarajevo u 2004/2005. godini.

LOT-1. Održavanje i dogradnja telefonske centale sa pripadajućom opremom
LOT-2. Servisiranje kotlovnice sa pripadajućom opremeom
LOT-3. Tehnički pregled (redovni i periodični) i servisiranje službenih vozila bez registracije (ŠKODA-FELICIJA,MAZDA,OPEL VEKTRA,NIVA,TAM-BUS-80 A 5)
LOT-4. Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine i M.Z dalje
Javni poziv
za predaju prijava za sanaciju 40 stambenih objekata sredstvima EC-a i 5 stambenih objekata sredstvima Kantona Sarajevo, u Općini Novo Sarajevo dalje
Javni poziv
za dostavljanje ponuda za isporuku opreme po LOT-ovima za potrebe Općine Novo Sarajevo

I. PREDMET NADMETANJA

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku opreme po Lotovima:

1. PONOVNI JAVNI POZIV za isporuku opreme po LOT-ovima :

LOT 1. Info kiosk
LOT 2. Printeri

2. JAVNI POZIV za isporuku mrežne opreme:

LOT 3. Router uređaj dalje
Ponovno javno nadmetanje
PONIŠTENJE JAVNOG NADMETANJA
objavljenog u dnevnom
listu "OSLOBOĐENJE" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine"dana 16.07.2004. godine zbog nedovoljnog broja pristiglih ponuda, te istovremeno objavljuje:

PONOVNO JAVNO NADMETANJE
za prikupljnje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sljedeće radove i usluge za potrebe Općine Novo Sarajevo u 2004/2005. godini.

LOT-1.Servisiranje kotlovnice sa pripadajućom opremeom
LOT-2.Tehnički pregled (redovni i periodični) i servisiranje službenih vozila bez registracije (ŠKODA-FELICIJA,MAZDA,OPEL VEKTRA,NIVA,TAM-BUS-80 A 5)
LOT-3. Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine i M.Z. dalje
Javni oglas
Poništava
Javni oglas za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg isporučioca građevinskog i drugog materijala za sanaciju devastiranih stambenih jedinica, iz razloga propisanih članom 31. stav.1 Uredbe, te objavljuje

Ponovni javni oglas
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg isporučioca građevinskog i drugog materijala za sanaciju devastiranih stambenih jedinica
 dalje
Javni poziv
za prijavu projekata za zadovoljavanje potreba iz oblasti obrazovanja, kulture, tehničke kulture i sporta
 dalje
Produžava se Javni Poziv
Na osnovu Sporazuma o partnerstvu između: ''Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Deutschland''; Kantona Sarajevo; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Općine Novo Sarajevo, Načelnik Općine Novo Sarajevo dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu člana 42.Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/02) i člana 9. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu, a u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ( Sl.novine F BiH, broj 34/04) Općinski načelnik općine Novo Sarajevo raspisuje poziv za: dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu člana 42.Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/02) i člana 9. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu, a u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ( Sl.novine F BiH, broj 34/04) Općinski načelnik općine Novo Sarajevo raspisuje poziv  dalje
Poništava se javni poziv
Na osnovu člana 15. i člana 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova (Službene novine FBiH broj 34/04 ), Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje

PONIŠTAVA SE JAVNI POZIV

za javno nadmetanje za projektovanje , montažu i puštanje u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Kemala Kapetanovića 36, u Općini Novo Sarajevo , zbog nedovoljnog broja prispjelih ponuda,

Objavljen dana 20.02.2004.godine u listu Oslobođenje i Sl.novinama FBiH broj 10/04 od 20.02.2004.godine i ujedno raspisuje

PONOVNI JAVNI POZIV

za javno nadmetanje za projektovanje, montažu i puštanje u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Kemala Kapetanovića 36, u Općini Novo Sarajevo
 dalje
Javni poziv
za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje IP infrastrukture
i rješenje povezivanja MZ u sistem Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1482/05-radovi
Izvođenje radova na sanaciji i zaštiti krovova u ulici Zmaja od Bosne 7 A -31.  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1484/05-radovi
Izvođenje radova na sanaciji kosog krova u ulici Zmaja od Bosne 69 i ravnog krova u ulici Envera Šehovića 23. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Izrada projekta sanacije nosive konstrukcije stanbenih objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34 dalje
Obavještenje o dodjeli
Javna nabavka štampanja i uvezivanja za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe službi Općine Novo Sarajevo  dalje
Javno nadmetanje
1. Predmet nadmetanja:
Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za:Izradu elaborata o utvrđivanju stanja i stepena oštećenja nosive konstrukcije stambenih objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30,32 i 34 dalje
Javni natječaj
Na osnovu Člana 30. tačka 2.i Člana 32. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

PONIŠTENJE JAVNOG NADMETANJA
objavljenog u dnevnom listu "OSLOBOĐENJE" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine
dana 16.07.2004. godine zbog nekompletne popunjenosti registra ponuda, te istovremeno objavljuje:

PONOVNO JAVNO NADMETANJE
za prikupljnje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača  dalje
Nacrti Regulacionog plana Hrasno I i Urbanističkog projekta Centar-Orlovačka ulica
javni uvid za građane od 11. i 13. oktobra dalje
Konkurs
Na osnovu člana 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija ("Službeni novine Kantona Sarajevo", broj 17 od 23.7.2003), općinski načelnik Općine Novo Sarajevo raspisuje:
KONKURS za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2004/2005. godinu
 dalje
Ponovno javno nadmetanje
Na osnovu Člana 30. tačka 2.i Člana 32. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG NADMETANJA
LOT 1, - Info kiosk, Javnog poziva za dostavljanje ponuda za isporuku opreme po LOT-ovima, za potrebe Općine Novo Sarajevo objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "OSLOBOĐENJE" dana 23.07.2004. godine., zbog nedovoljnog broja ponuda.

PONIŠTENJE JAVNOG NADMETANJA
za iznajmljivanje IP infrastrukture i rješenje povezivanja MZ u sistem Općine Novo Sarajevo
objavljenog u dnevnom listu "SAN" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine dana 17.09.2004. godine., zbog nedovoljnog broja ponuda, te istovremeno objavljuje:

PONOVNO JAVNO NADMETANJE
za prikupljnje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za iznajmljivanje IP infrastrukture i rješenje povezivanja MZ u sistem Općine Novo Sarajevo. dalje
Poziv
Općine Visoko, Ilidža, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Centar u saradnji sa ASB BiH Arbeiter Samariter Bund e. V.Deutschland, njemačkom humanitarnom organizacijom, implementing partnerom Delegacije Europske Komisije BiH kroz program CARDS 2003, objavljuje
POZIV
Za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih sredstava-grantova, kroz ekonomsku komponentu programa CARDS 2003 finansiranu od strane EC delegacije u BiH za gore navedene općine dalje
Produženi javni poziv
Za predaju prijava za sanaciju stambenih objekata sredstvima EC- i sredstvima Kantona Sarajeva u Općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Goražde i Visoko dalje
Zatvaranje produženog javnog poziva
za predaju prijava za sanaciju stambenih objekata sredstvima EC-a i sredstvima Kantona Sarajevo, u Općinama Centar, Novo Sarajevo, Ilidža, Goražde dalje
Ponovni javni poziv
Na osnovu člana 15. i člana 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine FBiH" broj 34/04 ), Načelnik Općine Novo Sarajevo , objavljuje

PONIŠTAVA SE

Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg vršioca usluge za izradu Elaborata o utvrđivanju stanja i stepenu oštećenja nosive konstrukcije stambenih objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34, u Općini Novo Sarajevo ,zbog nedovoljnog broja prispjelih ponuda,
objavljen dana 01.10.2004.godine u listu "San" i "Sl.novinama FBiH" broj 51/04 od 02.10.2004.godine i ujedno raspisuje;

PONOVNI JAVNI POZIV

za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg vršioca usluge za Izradu elaborata o utvrđivanju stanja i stepenu oštećenja nosive konstrukcije stambenih objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34 dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu Člana 5. tačka 1. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnije ponude za robe i usluge

I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku sljedećih roba i usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo.

LOT-1 Isporuka naftnih derivata putem benzinskih crpki
LOT-2 Usluge štampanje i uvezivanje materijala
LOT-3 Usluge servisiranja fotokopir aparata CANON,RICOH,MINOLTA,XEROX
LOT-4 Usluge osiguranje imovine i lica
LOT-5 Muška klasična odijela, ženski kostimi i muška jakna sa kapuljačom i umetkom
LOT-6 Muške i ženske košulje i kravate
LOT-7 Muške i ženske cipele i borosane
LOT-8 Muški i ženski radni mantili  dalje
Poništenje javnog nadmetanja i ponovno javno nadmetanje


Na osnovu Člana 30. stav 3. i Člana 31. stav 3. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije Bosne i Hecegovine" broj: 34/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje :

PONIŠTENJE JAVNOG NADMETANJA

objavljenog u dnevnim novinama "SAN" i "Službenim novinama FBiH" broj: 74/04 od 24.12.2004. godine za sljedeče LOT-ove:

LOT-1 Isporuka naftnih derivata putem benzinskih crpki
LOT-2 Usluge štampanja i uvezivanja materijala
LOT-3 Usluge servisiranja fotokopir aparata CANON, RICOH, MINOLTA, XEROX
LOT-5 Muška klasična odijela, ženski kostimi i muška jakna sa kapuljačom i umetkom
LOT-6 Muške i ženske košulje i kravate
LOT-7 Muške i ženske cipele i borosane
LOT-8 Muški i ženski radni mantili

Zbog nedovoljnog broja prispjelih ponuda i nekompletne popunjenosti pregleda traženih roba odnosno usluga po vrsti, količini i kvalitetu, te istovremeno u skladu sa Članom 32. Uredbe objavljuje:

PONOVNO JAVNO NADMETANJE

za prikupljane ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

I. PREDMET NADMETANJA :

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku sljedećih roba i usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo.

LOT-1 Isporuka naftnih derivata putem benzinskih crpki
LOT-2 Usluge štampanje i uvezivanje materijala
LOT-3 Usluge servisiranja fotokopir aparata CANON,RICOH,MINOLTA,XEROX
LOT-4 Muška klasična odijela, ženski kostimi i muška jakna sa kapuljačom i umetkom
LOT-5 Muške i ženske košulje i kravate
LOT-6 Muške i ženske cipele i borosane
LOT-7 Muški i ženski radni mantili

II. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti definisane u tački I, što dokazuju rješenjem o registraciji, osim onih koji su isključeni iz prava da sudjeluju u javnom nadmetanju prema Članu 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine FBiH",broj: 34/04)

III. SADRŽAJ PONUDE:

1. Naziv, tačna adresa i indentifikacioni broj ponuđača (telefon,fax i e-mail adresu)
2. Izvod iz sudskog registra (komplet rješenja o registraciji Privrednog društva)
3. Rješenje nadležnog organa (Kantonalni inspektorat) o ispunjavanju uslova za početak
obavljanja registrovane djelatnosti
4. Uvjerenje PIO/MIO o broju uposlenih radnika i uplati obaveza (potvrda nadležnog organa)
5. Potvrda o urednom izmirenju poreskih obaveza -nadležna porezna uprava
6. Izjava ponuđača da nema smetnji utvrđenih Članom 35. Uredbe tača 1,6 i 7 , a za
tačke 2, 3, 4 i 5 ponudilac prilaže uvjerenje-potvrdu nadležnog organa
7. Izjava ponuđača da garantuje kontinuiranu isporuku roba i usluga u vrijeme trajanja ugovora ( samo za LOT 1,2 i 3 ).
8. Referens lista
9. Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda banke o solventnosti ponuđača u posljednja tri mjeseca
10. Popunjen pregled traženih roba odnosno usluga po vrsti,količini i kvaliteti(samo za LOT 1, 2 i 3 cijene iskazati sa porezom na promet,a za LOT 4,5,6 i 7 bez poreza na promet)
11.Pismena saglasnost na nacrt ugovora (u prilogu tenderske dokumentacije)
12.Certifikat ovlaštenog servisera (samo za LOT-3)
13.Numerisana specifikacija priloženih dokumenata u prijavi oglasa
14.Ponuđači mogu priložiti i sva ostala dokumenta za koje smatraju da su bitna, a nisu obuhvaćena u predhodnim tačkama.

IV. ELEMENTI VREDNOVANJA PONUDE:

1. LOT - 1- 2
-Ponuđena cijena roba i usluga
-Broj uposlenih
-Referns lista
-Ocjena dosadašnje saradnje

2. LOT - 3
-Kvalitet ponuđene usluge(efikasnost utvrđivanja i otklanjanja kvara-odziv na poziv)
-Ponuđena cijena usluga
-Broj uposlenih
-Referens lista
-Ocjena dosadašnje saradnje


3. LOT - 4-7
-Kvalitet ponuđene robe
-Ponuđena cijena robe
-Broj uposlenih
-Referens lista
-Ocjena dosadašnje saradnje

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:

Zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 55, soba 314/III u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i "Službenim novinama FBiH" uz prezentaciju dokaza o izvršenoj uplati (ovjeren treči primjerak virmana). Troškovi tenderske dokumentacije po LOT-u iznose 50,00 KM (pedeset)
Privredna društva koja su učestvovala na prvom javnom nadmetanju tendersku dokumentaciju mogu preuzeti bez naknade.
Uplatu izvršiti na transakcijski račun Općine Novo Sarajevo, JOU-Općinski Načelnik-Općina Novo Sarajevo, Raiffeisen bank BiH Sarajevo: 1610000019280022 u svrhu otkupa tenderske dokumentacije ili na blagajni Općine soba 308/III kat.

VI. PODNOŠENJE PONUDE:

Ponudu za Javno nadmetanje propisno zapečaćenu ponuđači mogu dostaviti poštom ili lično na protokol Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 55, sa naznakom " Ponuda za isporuku roba i usluga za LOT ___" ne otvaraj". Ukoliko jedan ponuđač dostavlja ponudu za više
LOT-ova svaki popunjen pregled traženih roba i saglasnost na ugovor ( tačke 10 i 11. iz sadržaja ponude) treba posebno kovertirati sa naznakom uz koji je LOT ostala priložena dokumentacija (tačke od 1. do 9.iz sadržaja ponude).
Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu, te kontakt telefon i osobu ponuđača.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ponovnog javnog poziva u "Službenim novinama FBiH" do 16,00 sati.
Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.
Nekompletna ponuda je ona ponuda koja ne sadrži sve tražene dokumente iz sadržaja ponude za isporuku roba i usluga iz konkretnog LOT-a i ona ponuda koja nije ponudila sve vrste roba (u potpunosti ispunjen pregled traženih roba u tenderskoj dokumentaciji) odnosno usluge iz
konkretnog LOT-a.

VII. OTVARANJE PONUDA:

O datumu, vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuđači će biti naknadno obavješteni.
Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, može prisustvovati po jedan ovlašteni predstvanik ponuđača. O rezultatima javnog nadmetanja ponuđači će biti obavješteni.


VIII. TROŠKOVI PONUDE :

Općina ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Ugovori će se sklapati po okončanju postupka i isteka postojećih zaključenih ugovora.


IX. OSTALE ODREDBE:

Za potrebne informacije vezane za Javno nadmetanje mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 15,00 sati na telefone : 294-177, 294-182, fax: 294-381 ili na WEB stranici Općine Novo Sarajevo http://www.novosarajevo.ba// link javni oglasi.


NAPOMENA
Javno nadmetanje je objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" dana 26.01.2005. godine, dnevnom listu "SAN" dana 19.01.2005 godine.
Javno nadmetanje
Na osnovu Člana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 49/04) Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje,

OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNO NADMETANJE
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


1. Predmet javnog nadmetanja:

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za:
Izradu tehničke dokumentacije za sanaciju zajedničkih dijelova objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30,32 i 34. dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Robe
Isporuka higijenskog materijala i pribora za higijenu. dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-101/11
Nabavka i isporuka zaštitne opreme potrebne za siguran i efikasan rad vatrogasaca (odjeljenje od 17 ljudi). dalje
Obavještenje o dodjeli
Staklarske usluge za potrebe OpćineNovo Sarajevo  dalje
Javno nadmetanje
Na osnovu Člana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne I Hercegovine ( Službeni glasnik BiH , broj 49/04 ), Načelnik Općine Novo Sarajevo objavljuje;

Otvoreni postupak za izbor
najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na hitnim intervencijama na objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo


1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA

Predmet otvorenog postupka bez mogučnosti alternativnih ponuda, je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na hitnim intervencijama na objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo.

 dalje
Javni oglas
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hrecegovine'' (''Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj12/03), člana 42. Statuta Općine Novo Sarajevo (''Sl. novine Kantona Sarajevo'', broj 25/04) i člana 16. Odluke o osnivanju Javne ustanove ''Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo'' (''Sl. novine Kantona Sarajevo'', broj 11/01) Općinski načelnik Novo Sarajevo raspisuje

J a v n i o g l a s

Za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove ''Međunaridni centar
za djecu i omladinu Novo Sarajevo'' dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Nabavka tonera, ketridža, ribona CD i sl. za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ:02-14-1021/05
Usluge:
Izrada projekta sanacije nosive konstrukcije stambenih objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34 dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 02-14-775 /05
LOT 1 :
Wireless internet pristup brzine 512 kbps
LOT 2 :
Iznajmljivanje ba domene
LOT 3 :
Web hosting oficijelne stranice novosarajevo.ba dalje
Otvoreni poziv
za izbor najpovoljnijeg izvođača građevinskih radova na rušenju građevina, dijelova građevina i provođenje drugih mjera na području općine Novo Sarajevo dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 02-14-771/05
Radovi: Isporuka i montaža automatskih vrata u atriju zgrade Općine Novo Sarajevo sa pratećim građevinskim radovima dalje
Obavještenje o izmjeni dijela "Obavještenja o nabavci" broj: 02-14-1021/05
Objavljenog u "Službenom glasniku FBiH" broj 27/05 od 09.05.2005.godine.

Usluge: Izrada projekata sanacije nosive konstrukcije stambenih objekata
u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34 dalje
Poništava i ponovo objavljuje
Na osnovu člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/03) Općinski načelnik Novo Sarajevo

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora Javne ustanove ''Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo''
 dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: O2-14-849/05
Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u ulici Trg heroja broj 23-41.  dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 02-14-851/05
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže u M.Z."Dolac" dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-836/05
Izvođenje radova na izgradnji objekata vodosnabdijevanja područja naselja Velešići - Hum dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - radovi
Čišćenje i zaštita otvora na obdaništu "Narcis" M.Z."Grbavica I" i obdaništu u M.Z.Grbavica II.  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - usluge
Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zajedničkih dijelova objekata u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - radovi
Izvođenje radova - fontana uz spomen obilježje Trg heroja. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - usluge
Izrada potrebnih predmjera sa idejnim projektom za rekonstrukciju šalter sale i biblioteke u zgradi općine. dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1121/05
LOT 1- Sanacija prostora '' Udruženja penzionera Novo Sarajevo '' u Kolodvorskoj broj 1
LOT 2- Opremanje prostora '' Udruženja penzionera Novo Sarajevo '' dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
O iznajmljivanju stalnog internet pristupa dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Isporuka i montaža automatskih vrata atrija zgrade Općine Novo Sarajevo, sa pratećim građevinskim radovima dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Cvjećarske usluge za poterebe obilježavanja značajnih datuma i potrebe službi Općine dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-usluge
LOT 2: Revizija projekta sanacije nosive konstrukcije objekata u ulici Kemala Kapetanovića broj 30,32 i 34
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluga
Pehari: mali, srednji i veliki sa graviranjem, zlatne, srebrene i bronzane medalje, nogometna lopta, reketi za stoni tenis, mrežica i lopta
 dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1328/05- Usluge
Revizija projekata sanacije nosive konstrukcije za objekte u ulici K.Kapetanovića broj 30, 32 i 34. dalje
Poziv na tender ASB/TRH/05/004 ; Invitation to tender ASB/TRH/05/004
Općina Novo Sarajevo u ime ASB-a poziva sve zainteresovane na dostavljanje zapečaćenih ponuda za izvođenje građevinsko zanatskih radova (uključujući nabavku, transport i ugradnju materijala) na rekonstrukciji 40+5 stambenih jedinica u Općini Novo Sarajevo.

Municipality of Novo Sarajevo, on behalf of ASB, invites all interested parties to submit sealed tenders for the construction-artisan works (including supply, transport and building) on the reconstruction of 40+5 dwelling units in the Municipality of Novo Sarajevo.

DOPUNA POZIVA NA TENDER
Preuzimanje tenderske dokumentacije za predmetni tender se produžava do utorka 26.07.2005. godine, zaključno do 15,00 sati

AMENDMENT TO TENDER
Obtaining Tender dokumentation for above-mentioned Tender will be extended until Tuesday July 26. 2005. till 15,00 hours. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Staklarske usluge za potrebe održavanja zgrade Općine dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1366/05
Radovi: Isporuka i montaža automatskih vrata u atriju zgrade Općine Novo Sarajevo sa pratećim građevinskim radovima  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1371/05 roba, usluge i radovi
LOT 1 Nabavka PC - radnih stanica
LOT 2 Nabavka printera i plotera
LOT 3 Nabavka uređaja za besprekidno napajanje UPS
LOT 4 Uvezivanje MZ u JISGS - nabavka wireless opreme i uvezivanje u sistem dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
I- Isporuka telefonskih aparata
II-Isporuka mobilnih telefona
III-Isporuka elektro-vodo materijala dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova kojima se ruše i uklanjaju bespravno izgrađene građevine, dijelovi građevina i provode sve druge mjere naložene od strane službe za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluga
Usluge auto-prevoza dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
I- Usluge servisiranja video nadzora, TV i radio tehnike i ozvučenja
II-Usluge servisiranja kotlovnice sa pratećom opremom dalje
Obavještenje o nabavci roba i vršenju usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda BROJ: 02-14-1370/05
I- Isporuka telefonskih aparata
II-Isporuka mobilnih telefona
III-Isporuka elektro-vodo materijala dalje
Obavještenje o poništenju postupka-robe
Kupovina telefonskih, , mobilnih aparata i elektro-vodo materijala dalje
Obavještenje o nabavci roba i vršenju usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda BROJ: 02-14-1370-I/05
I - Usluge servisiranja video nadzora, TV radio tehnike i ozvučenja
II - Usluge servisiranja kotlovnice sa pratečom opremom dalje
Ponovno obavještenje o nabavci broj ::02-14-803/05 usluge i radovi
Radovi: LOT 1 - Rekonstrukcija Šalter sale dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
LOT 1-izvođenje građevinskih i elektroinstalaterskih radova na rekonstrukciji šalter sale u zgradi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova na projektovanju, montaži i puštanju u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ložionička 9 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u ulici Trg heroja 23-41 dalje
Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda broj : 02-14-1405/05
Isporuka higijenskog materijala i pribora dalje
Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda broj : 02-14-1406/05
Nabavka putničkog vozila po sistemu "staro za novo" dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
I- Usluge servisiranja računarske opreme
II-Usluge servisiranja putničkih vozila (ŠKODA, MAZDA I LADA NIVA) dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
I- Isporuka higijenskog materijala i pribora dalje
Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda broj : 02-14-1410/05
I-Usluge servisiranje putničkih vozila ( ŠKODA, MAZDA I LADA NIVA) dalje
Javni oglas za prodaju stalnih sredstava putem javnog nadmetanja - licitacije
Oglašava se prodaja sljedećih stalnih sredstava:

1.putničko motorno vozilo OPEL-VECTRA GL PLUS,
2. putničko motorno vozilo ŠKODA-FELICIJA LX,
3. specijalno motorno vozilo TAM 80-A-5-KOMBI BUS,  dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1475/05-usluge
Izrada glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije stambenog objekta u Travničkoj ulici 14 dalje
Obavještenje o nabavci broj :02-14-1466/05-usluge
Izrada glavnih projekata u cilju pribavljanja odobrenja za građenje i izvođenja radova na uređenju parkovskih površina, prostora za rekreaciju i odmor i igrališta za djecu predškolskog uzrasta, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja u mjesnim zajednicama Grbavica I, Vraca i Velešići dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-roba
LOT- 2 Opremanje prostora "Udruženje penzionera Novo Sarajevo" u ulici Kolodorska 12" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- radovi
LOT- 5 Održavanje cesta u ulicama Behdžeta Mutavelića, Bulevar Meše Selimovića i Pavla Lukača dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
LOT-1 Izvođenje radova na sanaciji prostora "Udruženje penzionera Novo Sarajevo" u ulici Kolodorska 12"  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- radovi
LOT- III Izvođenje radova na izgradnji objekta vodosnabdjevanja područja naselja Velešići-Hum, izgradnja potisnog cjevovoda dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- radovi
LOT- I Izvođenje radova na izgradnji objekta vodosnabdjevanja područja naselja Velešići-Hum, izgradnja rezervoara HUM II
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
II- Isporukakomponenti računarske opreme (tonera i ketriđa) dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Isporuka prehranbenih proizvoda dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Objava konkursa, oglasa, čestitki, osmrtnica dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Rekonstrukcija i izgradnja objekata uz saobraćajnice-izgradnja potpornih zidova dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Revizija projekta sanacije nosive konstrukcije u ul.K.Kapetanovića 30,32, i 34 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže pritiska p0,1 (0,2) bara u M.Z."Dolac" dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izgradnja jednog spomen obilježja za poginule pripadnike OS BiH sa područja MZ-Malta, Željeznička i Dolac.Postavljanje metalnih panoa sa ploćicama i imenima poginulih sa nastrešnicom,njihova zaštita te okolno uređenje spomen obilježja. dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1114/06
Sanacija poslovnog prostora za potrebe Udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo.

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1125/06
Isporuka građevinskog materijala za sanaciju stambenih jedinica na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavjštenje o dodjeli ugovora
Izvođenje radova na spomen obilježju "Čengić Vila" za poginule pripadnike oružanih snaga BiH sa područja tri Mjesne zajednice: Čengić Vila I, Čengić Vila II i Kvadrant. dalje
Obavjštenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-1348/06
Intergralni finansijski softver za podršku službi za privredu i finansije, te implementacija istog sa obukom i korisnika i administratora. dalje
Obavjštenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-1353/06
Usluge autoprevoza za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka elektro-vodo tehničkog materijala dalje
Obavještenje o nabavci-robe broj:02-14-1196/06
Nabavka motokultivatora sa priključcima dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge broj :02-14-1508/06
LOT-1 Wirelees internet pristup brzine 1024 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge broj :02-14-1534/06
LOT-2 Iznajmljivanje "ba" domene dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge broj :02-14-1535/06
LOT-3 Web hosting oficijelne stranice novosarajevo.ba dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi broj :02-14-1462/06
Izvođenje radova na hitnim intervencijama kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge broj :02-14-1405/06
Angažovanje radne snage putem uslužne zadruge (servisa) za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Nabavka elektro-vodo tehničkog materijala dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Usluge servisiranja video nadzora, TV i radio tehnike, ozvučenja i slično dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Usluge servisiranja kotlovnice sa pripadajućom opremom dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora , Robe i Radovi
Isporuka i montaža automatskih vrata atrija zgrade Općine Novo Sarajevo, sa pratećim građevinskim radovima dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Nabavka telefonskih i mobilnih aparata dalje
PONOVNI JAVNI OGLAS
Na osnovu Zaključka Općinskog Načelnika broj: 02-14-2195/05 od 27.09.2005.godine, Komisija za provođenje licitacije i prodaje stalnih sredstva koja imaju tehničku upotrebnu vrijednost, Općina Novo Sarajevo, objavljuje: dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Sanacija poda u prizemlju zgrade dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Iznajmljivanje web prostora-web hosting Općini Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-Usluge
Godišnje iznajmljivanje ba domene dalje
Obavještenje od dodjeli ugovora-Robe
Nabavka putničkog automobila po sistemu "staro za novo" dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Održavanje cesta na području MZ-ica: "Gornji Kovačići", "Vraca", "Hrasno brdo" dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta za područje MZ-ica: "Željeznička", "Dolac", "Malta", "Čengić Vila I", "Čengić vila II" i "Kvadrant" dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta za područje MZ-ica: "Kovačići", "Grbavica I", "Grbavica II", "Trg heroja" i "Hrasno" dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta za područje MZ-ica:"Velešići", "G.Velešići I", "Pofalići I", "Pofalići II" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Isporuka školskih knjiga i pribora za porodicu Rogo i Antunović-jednokratna pomoć dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Usluge dezinfekcije i dezinsekcije dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma-radovi
Izvođenje građevinskih radova na rušenju i uklanjanju bespravno izgrađenih građevina, djelova građevina i provođenje drugih mjera dalje
Ponovno obavještenje o nabavci
Isporuka terenskog putničkog vozila (SUV) dalje
Obavještenje o nabavci broj 02-14-1710/05
Izvođenje radova na sanaciji zajedničkih dijelova stambenih objekata:
LOT-1 Sanacija ravnog krova u ulici K.Kapetanovića 34
LOT-2 Nabavka i ugradnja fasadne stolarije i ulaznih vrata, sa pratećim građevinskim radovima u ulici K.Kapetanovića 34
LOT-3 Sanacija nosive konstrukcije u ulici K.Kapetanovića 34
LOT-4 Nabavka i ugradnja fasadne stolarije i ulaznih vrata u ulici A.Šaćirbegović broj 128
LOT-5 Zatvaranje otvora u prizemlju objekta u ulici Trg heroja broj 16
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora- robe
Izrada aplikacija elektronskog pračenja provođenja Zakona o javnoj nabavci dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Ugostiteljske usluge za potrebe održavanja iftara povodom Ramazana za 150 uposlenika Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Ugostiteljske usluge za potrebe održavanja iftara za 25 osoba članova radne grupe za izradu budžeta za grad i gradske općine dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šalter sale u Općini Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Usluge servisiranja putničkih vozila dalje
Konkurs
za stipendiranje posebno nadarenih učenika, studenata i vrhunskih sportista dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Robe: Isporuka tonera i ketridža dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na spomen obilježju "Malta" za poginule pripadnike oružanih snaga BiH sa područja tri Mjesne zajednice: Malta, Željeznička, Dolac dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izrada izvedbenih projekata za:
A. "Uređenje parkovskih površina u Grbavičkoj ulici 39-97, 97-109 i 39-61";
B. "Uređenje prostora za rekreaciju i odmor u ulici A.Smajlovića 1-35"; i
C. "Igrališta za djecu predškolskog uzrasta u ulici M.Behmena kod broj 24";  dalje
Obavještenje o nabaci-robe
Usluge: Održavanje računarske opreme u Općini Novo Sarajevo dalje
Spisak dodjeljenih poslovnih prostora u zakup
Na osnovu člana 7. i 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona sarajevo" br.25/04) , a u vezi sa Javnim oglasom za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prosotra objavljanog u dnevnim novinama SAN dana 02.12.2005.g. Komisija za provođenje javnog oglasa i dodjelu u zakup poslovnih prostorija donosi  dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka opreme i sredstava za opremanje općinskog Centra za osmatranje i uzbunjivanje-radio stanica GPS prijemnik;
Nabavka opreme i sredstava za opremanje općinskog Centra za osmatranje i uzbunjivanje-informatička oprema dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-robe
LOT 2-Nabavka informatičke opreme (PC, printer, UPS, skener) dalje
Spisak dodjeljenih poslovnih prostora dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke radovi i robe
Izrad aplikativnog softwara za podršku Službe za privredu i finasije u Općini Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Nabavka terenskog vozila (SUV) za potrebe Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
LOT 1-Nabavka radio stanice i GPS prijemnika dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Angažovanje radne snage putem uslužne zadruge (servisa)
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Sanacija lifta za paraplegičare dalje
Obavještenje o nabavci - usluge
Predmet nadmetanja (ugovora)je Izrada Lokalnog plana za zaštitu okoliša (skračeno: LEAP). Cilj izrade LEAP dokumenta, kao odgovarajućeg razvojnog programa za Općinu Novo Sarajevo je procjena okolinskih problema, određivanja prioriteta i utvrđivanja aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoliša i zdravlja ljudi na cjelokupnom području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izrada projekta LEAP-a dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Usluge redovnog pregleda i održavanja lifta za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-robe
Nabavka cvijeća i cvjetnih aražmana dalje
Zaštita porodice sa djecom
Isplata plaća rodiljama i ispalata dječijeg doplatka za mjesec februar 2006. godine dalje
Zaštita porodice sa djecom i civilnih žrtava rata
Isplata invalidnina dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-radovi
Sanacija zajedničkih dijelova stambenih objekata
LOT-3 Sanacija nosive konstrukcije u Ulici Kemala Kapetanovića broj 34 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-878/06 radovi
Izgradnja spomen obilježja poginulih pripadnika OS BiH sa područja naselja Pofalići i Velešići

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Sanacija zajedničkih dijelova stambenih objekata: dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i sanacija zajedničkih dijelova devastiranih stambenih objekata
 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-902/06
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne gasne mreže u M.Z."Malta"

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-1031/06
Izvođenje radova na izgradnji i uređenju parkovskih površina , prostora za rekreaciju i odmor i igrališta za djecu predškolskog uzrasta. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-1043/06
Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova i sanacija zajedničkih dijelova devastiranih stambenih objekata dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-940/06
Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Milinkladska

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-925 /06
Predmet konkurentskog postupka je nabavka nabavka antivirusnog servera i licenciranog antivirusnog programa, sa 200 klijentskih licenci. dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-926 /06
Wireless internet pristup brzine 1024 Kbps, iznajmljivanje ba domene i web hosting oficijelne stranice novosarajevo.ba

 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka kancelarijskog materijala i pribora, komponenti računarske opreme (toneri i ketridži), higijenskog materijla i pribora dalje
Obavještenje o nabavci-robe i usluge
Robe: Isporuka prehrambenih proizvoda
Usluge: Objavljivanje oglasa, konkursa, čestitki, osmrtnica i sl. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Nabavka i montaža panoa i putokaza sa pratećim građevinskim i elektro radova dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-usluge
Antivirusni server i lincencirani antivirusni program, sa 200 klijentski licenci dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke-robe
S-6 aparati za gašenje požara dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Nabavka i isporuka zaštitne opreme potrebne za siguran i efikasan rad vatrogasaca dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-3580/10
Izvođenje radova na sanaciji dijela objekta Taxi dom u kulturno edukativni centar za osobe treće životne dobi (Dnevni centar za treću dob dalje
Zaključak
o dodjeli u zakup poslovnih prostorija dalje
Zaključak
o poništenju dijela Javnog oglasa dalje
Javni oglas
za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih putničkih motornih vozila dalje
Obavještenje o nabavci: broj: 02-14-1663/10
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji stambenih jedinica u svrhu povratka u općinu Novo Sarajevo,-Projekat ZP 09, po sistemu "ključ u ruke",i nadzor nad izvođenjem radova dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-43/11
Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene i tekuče državanje zgrade Općine Novo Sarajevo.
 dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izgradnja Park šume Hum, broj 02-14-1079/06 od 30.5.2006. godine.
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14.1652/06
Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže Velešići-zona rezervoara "HUM-2" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
LOT-1 Isporuka digitalnih fotokopir aparata dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
LOT-2 Servisiranje fotokopir aparata -CANON (IR-5000, IR1600,7161,6112,6317) i MINOLTA (EP-1054) dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta po prioritetima MZ-ica i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta : LOT-1 MZ-ica: Velešići,Gornji Velešići, Pofalići I i Pofalići II dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta po prioritetima MZ-ica i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta : LOT-2 MZ-ica: Dolac, Željeznička, Č.Vila I, Č.Vila II, Kvadrant i Malta dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta po prioritetima MZ-ica i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta : LOT-3 MZ-ica: Kovačići, Grbavica I, Grbavica II, Trg heroja, Hrasno dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje cesta po prioritetima MZ-ica i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta : LOT-4 MZ-ica: Hrasno brdo, Vraca i Gornji Kovačići dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Servisiranje video nadzora,TV i radio tehnike, klima uređaja, ozvučenja i ostalo. dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1416/06
Nabavka hardvera i nabavka i implementaciju GIS softvera dalje
Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za dodjelu pomoći za sanaciju neuslovnih stambenih jedinica lica koja su u stanju socijalne potrebe, a nisu napuštala stambenu jedinicu u toku ratnih dejstava, prema standardu IMG po principu samougradnje, na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne gasne mreže u MZ "Malta" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Izgradnja spomen-obilježja poginulih pripadnika OS BiH sa područja naselja Pofalići i Velešići dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Isporuka elektro-vodo tehničkog materijala dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Sanacija poslovnog prostora za potrebe Udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo u ulici Grbavička 3a dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Isporuka građevinskog materijala za sanaciju stambenih jedinica na području općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Servisiranje kotlovnice sa pratećom opremom dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Servisiranje videonadzora, TV i radio tehnike, klima uređaja, ozvučenja i ostalo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Izgradnja park šume Hum dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na sanaciji centralnog grijanja u objektu u ulici Ložionička broj 9. dalje
Informacija o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na zimskom održavanju cesta za 2006/2007 dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka računarske opreme za potrebe IT centra i OiU dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka računarske opreme za potrebe IT centra i OiU
LOT2 Nabavka opreme za potrebe OIU dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka računarske opreme za potrebe IT centra i OiU dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka hardvera i implementacija GIS softvera dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluga redovnog pregleda, održavanje i atestiranje lifta dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka lož ulja, nafte i naftnih derivata putem benzinskih stanica.
-Lož ulje EL B-1002
-Motorni benzin BMB-95 octan EN-228
-Motorni benzin MB-98 octan B-1001
-Dizel gorivo Euro DG-O EN-590 dalje
Javni konkurs
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje stambeno –poslovnoh objekata - pet lamela dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izgradnja sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže za objekte u nizu ulica Humska dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na sanaciji centralnog grijanja u ulici Ložionička broj 9. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na projektovanju, montaži i puštanju u pogon osobnog lifta u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ložionička 9. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Nabavka hardvera za podršku jedinstvenom informacionom sistemu za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Usluge održavanja i atestiranja lifta za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Izmjena dijela obavještenja o dodjeli nabavke 5-53-2294-07
Općina Novo Sarajevo ispravlja dio obavještenja o dodjeli ugovora broj: 5-53-2294-07, koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 10/07 dana 19.2.2007. godine. dalje
Odluka
o izmjeni i dopuni statuta Općine Novo Sarajevo dalje
JAVNI OGLAS
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija
 dalje
Izgradnja dva stambena objekta u ulici Muhameda ef. Pandže
Idejni projekat na uvidu u općinskom Centru za dozvole do 1. juna  dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
LOT 1 : Internet pristup brzine 1024 Kbps
LOT 2 : Iznajmljivanje ba domene
LOT 3 : Web hosting oficijelne stranice novosarajevo.ba dalje
Obavještenje o nabavci-usluge i radovi
Nabavka sistema kontrole i evidencije radnog vremena za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Održavanje hardverske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na sanaciji "sportskih ploha" na području mjesnih zajednica "Čengić Vila i",
"Grbavica II", Kvadrant" i "Hrasno".
 dalje
IZMJENA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
BROJ:02-14-1134/07
Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Milinkladska  dalje
Obavještenje o nabavci-roba i usluga
Nabavka geodetskog uređaja tipa"TOTALNA STANICA"  dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i pribora

1. Fotokopir papir A-4 i A-3 80 gr.
2. Papir evropski B-1, papirne reklamne kese i paus papir 95 gr.
3. PVC vrećice, omoti, čaše, spirale za uvezivanje
4. Rapidografi profesionalni na punjenje
5. Registi, registratori i rokovnici
6. Fascikle sa gumom, mehanikim, pantljikom za arhivu
7. Flomasteri marker, signir, školski
8. Hemijske olovke sa izmjenljivim uloškom
9. Teke A-4 i A-5 T.P.
10. Klamerice 24/6, 24/10, E-1 i J-1
11. Knjge za ovjeru, poštu, račune
12. Koverte A-4, B-6-5, B-5, amerikan
13. Ljepila za papir
14. Obrazci i omoti za akta
15. Stalci za olovke i selotejp
16. Šestari profesionalni metalni
17. Tuševi za rapidigraf
18. Baterije 1,5 V AA,AAA i drugi potrebni kancelarijski materijal i pribor naveden u ANEKSU: 3 T.D. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-robe
Isporuka profesionalnog dupleks digitalnog fotokopir aparata dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Izrada geotehničkog nalaza dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Nabavka ,instaliranje i podešavanje sistema kontrole i evidencije radnog vremena dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
LOT-1 Internet pristup 1024 Kbps
LOT-2 Iznajmljivanje ba domene
LOT-3 Web hosting oficijelne stranice novosarjevo.ba dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
O održavanju i servisiranju hardverske opreme dalje
Obavještenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora- radovi
Izvođenje radova na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta dalje
Obavještenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora- usluge
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji pješačkih staza u Vilsonovo šetalište dalje
Obavještenje o poništenju javne nabavke
Izvođenje radova na sanaciji sportskih ploha na području mjesnih zajednica Čengić Vila I, Grbavica II, Kvadrant i Hrasno. dalje
Obavještenje o poništenju javne nabavke
Izvođenje građevinskih radova na rušenju i uklanjanju bespravno izgrađenih građevina, djelova građevina i provođenje drugih mjera koje, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 7/05) provodi Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja na području Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu, a u sklopu pripremanja zemljište-program, a po planu mkoji sačinjava Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja . dalje
Obavještenje o poništenju javne nabavke
Nabavka geodetskog uređaja tipa"TOTALNA STANICA" za potrebe Odsjeka za geodetske poslove Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora- radovi
Izvođenje radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište od mosta H.Čemerlića do mosta ARS AEVI dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Sanacija sportskih ploha dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na objektima kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 8c, Zmaja od Bosne 63, Azize Šaćirbegović 16, Trg heroja 23 i Grbavička 27, odnosno izvođenje hidroizolaterskih, limarskih, zidarskih, fasaderskih, armirano-betonskih i radova na izradi vodovodnih i kanalizacionih instalacija  dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Radovi: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne gasne mreže u naselju Kanara, ulici Novopazarska I priključnog gasovoda u ulici Radnička 4-6
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Sanacija stepeništa i postavljanje ograda i rukohvata dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izvođenje radova na održavanju nekategorisanih i lokalnih cesta od interesa za Općinu Novo Sarajevo u ljetnom periodu dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na izgradnji parkirališta u ulici Hamdije Čemerlića dalje
Obavještenje o dodojeli ugovora-usluge
Isporuka kancelarijskog materijala i pribora "DEFTER KOMERC"  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora-Radovi
Izvođenje radova na rekonstrukciji mreže u ulici Milinkladska dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora-Radovi
Rekonstrukcija ceste i ulici Bihaćka dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Radovi
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izrada glavnog projekta pješačkog prelaza na raskršću ulica: Zvornička, A.Šaćirbegović, Put Mladih muslimana i Olovska dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-2363/07
Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o ponovnoj nabavci broj: 02-14-2364/07
Nabavka geodetskog instrumenta tip "TOTALNA STANICA"

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-radovi
Izrada izvedbenog projekta sanacije dijela prostora zgrade Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-obnovljeni postupak
Izvođenje radova na sanaciji sportskih ploha u MZ Čengić Vila dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova na sanaciji sportskih ploha na području mjesnih zajednica Čengić Vila I, Grbavica II, Kvadrant i Hrasno. dalje
Obavještenje o nabavci
RADOVI: Izvođenje radova na pripremanu zemljišta-program rušenja objekata radi privođenja konačnoj namjeri u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05 ) za 2007. godinu. dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Nabavka sadnica voća LOT 1 i
Nabavka šumskih sadnica i pošumljavanje LOT 2
 dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Radovi
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne gasne mreže u naselju Kanara, u ulici Novopazarska i priključnog gasovoda u ulici Radnička 4-6 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka kancelarijskog pribora, tonera, ketridž, ribona, CD, i sl., higijenskog materijala i pribora, prehrambenih proizvoda
 dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Izvođenje radova na sanaciji sportskih polha na području mjesne zajednice "Čengić Vila", "Grbavica II", "Kvadrant" i "Hrasno" dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Osiguranje imovine Općine Novo Sarajevo, Kasko osiguranje i osiguranje od automobilske odgovornosti uposlenika općine dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Izrada izvedbenih projekata sanacije i rekonstrukcije zajedničkih dijelova devastiranih objekata
kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Održavanje hardverske opreme Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Internet pristup brzine 1024 Kbps,
Održavanje wireless mreže prema mjesnim zajednicama i Web hosting zvanične stranice novosarajevo.ba

 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge: Izrada izvedbenog projekta sanacije dijela prostora zgrade Općine dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge: LOT-1 – Usluge auto prevoza
LOT-2 – Staklarske usluge dalje
Konkurs
O dodjeli stipendija za posebno nadarene sportiste s područja općine Novo Sarajevo 2007 .godinu  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Kancelarijski materijal i pribor za provođenje školskih takmičenja i smotri osnovnih škola  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Nabavka i isporuka komlet nošnji za djevojčice i dječake za folklornu sekciju učenika osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Nabavka i isporuka sportske opreme za potrebe sprovođenja školskih takmičenja dalje
Obavještenje o nabavci - Usluge
Izrada izvedbenog projekata za izgradnju sportske dvorane u ulici Zvornička bb dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Otkopavanje sa odvozom materijala, planiranje i nabijanje podtla, ugradnja i nabijanje tampona, postavljanje betonskih elemenata i postavljanje ivičnjaka dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Isporuka lož ulja ,nafte i naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Novo Sarajevo

 dalje
Obavještenje o nabavci - Radovi
Izbor dobavljača radi provođenja programa uređenja građevinskog zemljišta za 2007 god. -izvođenje radova na pripremanju zemljišta -rušenja objekata radi privođenja konačnoj namejeri u skladu Zakonom o prostornom uređenju za 2007 god  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Radovi
Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za sezonu 2007/2008 god. dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Javna nabavkA pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
Izvođenje radova na sanaciji priključnog kanala u ulici Zmaja od Bosne 34-40 i sanaciji priključne kanalizacione mreže ispred objekta Zagrebačka 57-61  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Radovi
Izrada programa sanacije oštećenih stabala dalje
Obavještenje o nabavci-Robe
Nabavka sanitetsko ambulantno vozilo Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - Robe
S-6 APARATA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Robe
Nabavka geodetskog instrumenta tip "Totalna stanica" dalje
Konkurs
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2008/2009.godinu dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Robe
Javne nabavka 2 putnička motorna vozila za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Javni poziv


JAVNI POZIV
PREDMET POZIVANJA
Ovim putem pozivaju se zemljišno-knjižni sukorisnici gradskog građevinskog zemljišta iz zemljišno-knjižnog uloška broj:80,355, 943, sve k.o. LIII Mahala, odnosno njihovi zakonski nasljednici i to,

Blanka Albahari rođena Dohan,
Greta Syager rođena Dohan,
Harijeta Bekčić rođena Kalman,
Ksenija Ksene Todorović,
Milka Mice Todorović,

kao i zemljišno-knjižni korisnici gradskog građevinskog zemljišta i zemljišno-knjižnog uloška broj : 184, k.o. CXXXV Mahala, odnosno njihovi zakonski nasljednici i to,

Marija Giurehu pok. Gašpara,
Josip Durhu sin Franje,
Štefica Đukić rođ. Durhu,
Antonija Savković rođ. Durhu,
Marija Mikov rođ. Durhu,

Gore navedena lica, odnosno njihovi zakonski nasljednici pozivaju se da u roku od 30 dana od dana objavljivanja JAVNOG POZIVA odazovu u Službu za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnine Općine Novo Sarajevo, radi učešća u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni, na zemljištu na kojem su navedena lica u zemljišnoj knjizi evidentirana kao sukorisnici, a sve u smislu člana 24. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH" broj 25/03 i 67/05).

Javni poziv je objavljen 6.2.2007. godine
Obavještenje o dodjeli ugovora
Javna nabavka pružanje usluga tehničkog pregleda,održavanja i pranja službenih vozila LOT1:Program vozila "Mazda",LOT3:Program vozila "Škoda",LOT4:Program vozila "Lada" dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-roba
Nabavka plaketa,znački i privjeska za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Izrada glavnih projekata sanacije i rekonstrukcije devastiranih objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo i to:
Projekat sanacije objekta u ulici Grbavička 6, Projekat rekonstrukcije objekta u ulici Zagrebačka 3A, Projekat rekonstrukcije objekta u ulici Emerika Bluma 4, Projekat rekonstrukcije objekta u ulici Ljubljanska 2b , Projekat rekonstrukcije objekta u ulici Ljubljanska 4 I Projekat rekonstrukcije objekta u ulici Šaćira Sikirića 11,
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
LOT1:Osiguranje imovine Općine Novo Sarajevo
LOT2: Kasko osiguranje i osiguranje od automobilske odgovornosti vozila Općine Novo Sarajevo
LOT3:Osiguranje uposlenika Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o dodjeli-usluge
Nabavka usluga objavljivanja oglasa , čestitki i osmrtnica za potrebe Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o dodjeli-radovi
LOT1 :Izvođenje radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište
LOT2:Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište dalje
Obavještenje o dodjeli-robe
Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u naselju "Šanac" dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na sanaciji dijela zgrade općine  dalje
Obavještenje o dodjeli nabavke-usluge
izrada idejnog projekta u svrhu izgradnje Ambulate i Mjesne zajednice u naselju Velešići

 dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora
Sanacija sportskih ploha na području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora
Rekostrukcija vodovodne mreže u ulici Humska  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora broj : 02-14- 1145/08
Izgradnja ceste u ulici Humska  dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
LOT4: Zimsko održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo za sezonu 2008/2009.
II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
LOT4: Zimsko održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo za sezonu 2008/2009. dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Radovi: Prikupljanje ponuda za izvođenje radova rekonstrukciji separatne fekalne kanalizacije u ulici Isaka Samokovlije dalje
Obavještenje o nabavci
Radovi : Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji distributivne vodvodne mreže u dijelu ulice Humska dalje
Obavještenje o nabavci
Radovi : Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji na izgradnji vodovodne mreže i separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Muhameda ef. Pandže. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izvođenje radova na izgradnji parkirališta u ulici Hamdije Čemerlića dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izvođenje radova na izgradnji parkirališta u ulici Hamdije Čemerlića dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Rekonstrukcija ceste u ulici Envera Šehovića dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Olovska dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ulici Triglavska dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Radovi
Izgradnja sportskog terena osnovne škole „ Velešićki heroji“ dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma-Usluge
Vršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izvođenju radova na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora - Robe
NABAVKA TERETNO –TRANSPORTNOG MOTORNOG VOZILA dalje
Javni poziv
Za finansiranje projekata iz Granta za projekte boračkih udruženja dalje
Javni poziv
za odabir projekata iz oblasti kulture i obrazovanja,Udruženja za mlade i Oblasti sporta koji se planiraju finansirati/sufinansirati iz budžeta Općine Novo Sarajevo u 2008. godini

 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Ugovor za nabavku informativno reklamnog stupa na sa satom  dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji seperatne fekalne kanalizacije u ulici Isaka Samokovlije. dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ul. Novopazarska od raskrsnice Milin- kladska-Novopazarska do raskrsnice Posavska-Novopazarska dalje
Javni poziv
Izbjeglicama,raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na područje Općine Novo Sarajevo ( PROJEKAT ZP 08 ) dalje
Obavještenje o nabavci
Predmet otvorenog postupka je nabavka robe: Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci
Izgradnja ceste u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića dalje
Obavještenje o nabavci
Rekonstrukcija ceste u ulici Envera Šehovića dalje
Obavještenje o nabavci
Rekonstrukcija ceste u ulici Velešići dalje
Obavještenje o nabavci
Izgradnja ceste u ulici Reisa Fehima Spahe dalje
Obavještenje o nabavci
Izrada glavnog projekta u svrhu izgradnje saobraćajnice od raskrsnice –spoja sa ulicom Bugojanska do spoja sa V transferzalom i spoja novoprojektovane saobraćajnice sa ulicom Ferde Hauptmana dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Olovska dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ulici Triglavska dalje
Obavještenje o nabavci
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska dalje
Obavještenje o nabavci
Izgradnja sportskog terena osnovne škole „ Velešićki heroji“
 dalje
Obavještenje o nabavci
Vršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izvođenju radova na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o nabavci
NABAVKA TERETNO –TRANSPORTNOG MOTORNOG VOZILA dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na izgradnji parkirališta u ulici Hamdije Čemerlića dalje
Obavještenje o nabavci
Radovi: Izvođenje radova na zaštiti otvora na objektu „Boško Buha“ u ul.Grbavička na području MZ Grbavica I, Općina Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Predmet ugovora je "Izgradnja objekta MZ Pofalići I na mjestu postojećeg devastiranog objekta u ulici Humska 16 u Sarajevu". Izvode se građevinski, građevinsko-zanatski radovi, radovi na elektroinstalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije i centralnog grijanja. dalje
Obavještenje
Obavještavamo korisnike prava na dječiji dodatak sa područja Općine Novo Sarajevo da su dužni u periodu od 1.9.2010. do 31.10.2010. godine pripremit i dostaviti novu dokumentaciju na osnovu koje će se zadržati pravo na dječiji dodatak. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka kancelarijskog namještaja  dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izgradnja ceste u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Rekonstrukcija ceste u ulici Envera Šehovića dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Rekonstrukcija ceste u ulici Velešići dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izgradnja ceste u ulici Reisa Fehima Spahe dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Izrada glavnog projekta u svrhu izgradnje saobraćajnice od raskrsnice –spoja sa ulicom Bugojanska do spoja sa V transferzalom i spoja novoprojektovane saobraćajnice sa ulicom Ferde Hauptmana dalje
Obavještenje o nabavci-radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Olovska dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ulici Triglavska dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izgradnja sportskog terena osnovne škole „ Velešićki heroji“
 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Vršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izvođenju radova na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka kancelarijskog namještaja  dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Štampanja i uvezivanja materijala dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka tonera, ketridža, ribona, CD i sl. dalje
Obavještenje o nabavci-Robe - Ispravka
LOT-1 : Isporuka lož ulja;
LOT-2 : Isporuka dizel goriva i bezolovnog motornog benzina.

 dalje
Obavještenje o nabavci-Robe
Sukcesivna isporuka elektro-tehničkog, vodo i bravarskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo, dalje
Obavještenje o nabavci-Robe
Nabavka vanjskih auto guma za službena vozila Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Usluge servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Pružanje usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama
Mjesnih zajednica
 dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Pružanje usluge staklorezačkih radova za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Predmet ugovora je usluge servisiranja fotokopir i faks aparata Općine Novo Sarajevo: dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Pružanje usluga servisiranja protivpožarnih aparata, ispitivanje pritiska hidrantske mreže i obuka uposlenika
Općine Novo Sarajevo iz oblasti protivpožarne zaštite dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
Usluge servisiranja: kotlovnice sa pratečom opremom,klima uređaja,telefonske centrale,lifta,video nadzora i reflektora,garažnih vrata i rampe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Robe
Isporuka naftinih derivata za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-Usluge
 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Isporuka naftinih derivata za potrebe Općine Novo Sarajevo, Zaključak broj: 02-14-1673/08 dalje
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Predmet ugovora je isporuka naftinih derivata:
LOT-1 : Isporuka lož ulja;
LOT-2 : Isporuka dizel goriva i bezolovnog motornog benzina. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Sukcesivna isporuka higijenskog materijala i pribora za higijenu za potrebe Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1768/08 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Sukcesivna isporuka elektro-tehničkog, vodo i bravarskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1769/08 dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka vanjskih auto guma za službena vozila Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1770/08
 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1856/08 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama
Mjesnih zajednica, Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1890/08. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluge staklorezačkih radova za potrebe Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1891/08. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge servisiranja fotokopir i faks aparata Općine Novo Sarajevo,
Zaključak Općinskog načelnika broj: 02-14-1892/08 dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Pružanje usluga servisiranja protivpožarnih aparata, ispitivanje pritiska hidrantske mreže i obuka uposlenika
Općine Novo Sarajevo iz oblasti protivpožarne zaštite:
Lot - 1: servisiranje protivpožarnih aparata i ispitivanje pritiska hidrantske mreže;
Lot - 2: obuka uposlenika iz oblasti protivpožrne zaštite. dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Predmet ugovora je usluge servisiranja: kotlovnice sa pratečom opremom,klima uređaja,telefonske centrale,lifta,video nadzora i reflektora,garažnih vrata i rampe Općine Novo Sarajevo: dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izvođenje radova na izgradnji parkirališta u ulici Hamdije Čemerlića dalje
Obavještenje o nabavci -radovi
Izgradnja ceste u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića dalje
Obavještenje o nabavci - radovi dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Rekonstrukcija ceste u ulici Velešići dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izgradnja ceste u ulici Reisa Fehima Spahe dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izrada glavnog projekta u svrhu izgradnje saobraćajnice od raskrsnice –spoja sa ulicom Bugojanska do spoja sa V transferzalom i spoja novoprojektovane saobraćajnice sa ulicom Ferde Hauptmana dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Olovska dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ulici Triglavska dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska dalje
Obavještenje o nabavci - radovi
Izgradnja sportskog terena osnovne škole „ Velešićki heroji“
 dalje
Okvirni sporazum
Vršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izvođenju radova na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo. dalje
Obavještenje o nabavci-robe
NABAVKA TERETNO –TRANSPORTNOG MOTORNOG VOZILA dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
LOT 1. Osiguranje imovine Općine Novo Sarajevo
LOT 2. Kasko osiguranje i osiguranje od automobilske odgovornosti vozila Općine Novo Sarajevo
LOT 3. Osiguranje uposlenika Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Nabavka antivirusnog programa server klijent platforme i zaštita serverskih sistema. Broj klijentskih licenci treba da bude 200. Uz isporuku predložiti i rješenje zaštite LAN-a. dalje
JAVNI POZIV dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Predmet otvorenog postupka je nabavka usluge : Iznajmljivanje pristupa internetu dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Predmet otvorenog postupka je nabavka robe i usluga : Održavanje uređaja za kontrolu radnog vremena dalje
Obavještenje o nabavci-robe
Sukcesivna isporuka higijenskog materijala i pribora za higijenu za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci-usluge
Usluge servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o ponovljenoj nabavci-usluge
pružanje usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama Mjesnih zajednica.
 dalje
Obavještenje o ponovljenoj nabavci broj: 02-14-18/09
Usluge servisiranja fotokopir aparata Općine Novo Sarajevo
 dalje
Obavještenje o ponovljenoj nabavci broj: 02-14-6/09
Pružanje usluge staklorezačkih radova za potrebe Općine Novo Sarajevo.  dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - usluge
Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u zgradi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavjestenje o dodjeli Ugovora - usluge
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma - usluge
Servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog srorazuma - usluge
Usluge servisiranja kotlovnica sa pratećom opremom, klima uređaja, lifta, video nadzora i reflektora, garažnih vrata i rampe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvinog sporazuma-usluge
 dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma-usluge
Servisiranje službenih vozila Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora-usluge
Nabavka antivirusnog softwera za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-651/09
Nabavka i isporuka S-6 aparata za početno gašenje požara dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-359/09
Osiguranje imovine i uposlenika Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci robe broj: 02-14-491/09
Nabavka putničkog motornog vozila sa 8+1 mjesta. dalje
Izvještaj o dodjeli Ugovora -usluge
Izrada glavnog projekta u svrhu izgradnje saobraćajnice od raskrsnice –spoja sa ulicom Bugojanska do spoja sa V transferzalom i spoja novoprojektovane saobraćajnice sa ulicom Ferde Hauptmana dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora - robe
 dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma-usluge
Usluge servisiranja fotokopir aparata Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora-robe
Nabavka metalnih arhivskih regala za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma-usluge
Usluge štampanja i uvezivanja matrijala za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Ugovora-usluge
Nabavka laptopa za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma-usluge
Usluge servisiranja kotlovnica sa pratećom opremom, klima uređaja, lifta, video nadzora i reflektora, garažnih vrata i rampe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli Okvirnog sporazuma-usluge
Usluge servisiranja protivpožarnih aparata , ispitivanja pritiska hidrantske mreže i obuka uposlenika Općine Novo Sarajevo iz oblasti protivpožarne zaštite  dalje
Obavještenje o nabavi broj: 02-14- 1444/09
Isporuka tonera i ketridža dalje
Poziv
za učešće na Festivalu sevdalinke za djecu – ''Djeca pjevaju sevdalinke Općina Novo Sarajevo 2009. godina''. dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 2384/09
Izvođenje radova na izradi spomen pločica za šehide i poginule borce za spomen obilježje Čengić Vila  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj
LOT :1.Izvođenje radova na izgradnji šetnice od Malte do Otoke uz obalu Miljacke
LOT:2. Vršenje nadzora na izgradnji šetnice od Malte do Otoke uz Obalu Miljacke
 dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1499/09
Isporuka prehrambenih proizvoda dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-2668/09
Izgradnja dijela ulice Novopazarska na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-2535/09
Izrada idejnog i izvedbenog projekta za izgradnju stambenih objekata – kolektivnog stanovanja na mjestu ranije postojećih objekata u sljedećim ulicama na području Općine Novo Sarajevo: dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora
Izrada elaborata o stanju i stepenu oštećenja nosive konstrukcije na objekatima kolektivnog stanovanja u sljedećim ulicama na području Općine Novo Sarajevo: dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 2420/09
Varedno održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo i to u slijedećim ulicama:( Zahira Panjete – krak, G. Velešići, Olovska, Novopazarska –krak, Grbavička br. 97 i Blagajska)
 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-2562/09
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u dijelu ulice Humska između brojeva 24 i 182  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-2589/09
Izvođenje radova na sanaciji skloništa na području Općine Novo Sarajevo  dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma:
Nabavka tonera i ketridža za potrebe službi Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Nabavka kompjuterske i video opreme i periferala za Centar za razvoj karijere – JU Centar za djecu i omladinu u ulici Kemala Kapetanovića dalje
Obavještenje o nabavci: Robe
Isporuka cvijeća i cvjetnih aranžmana  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj:02-14 -84/10
Izrada glavnog projekta za izgradnju separatne kanalizacije u zoni rezervoara Hum  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14-83/10
Izrada glavnog projekta za izgradnju separatne kanalizacije u ulici Velešići prema objektu Strelište  dalje
Obavještenje o nabavci: Radovi
Izgradnja parkirališta u ul. Džamijska dalje
Obavještenje o nabaci - Usluge
Izrada izvedbenog projekta za cestu u ulici Gornji Velešići dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1491/10
Izvođenje radova na izgradnji košarkaškog igrališta – Trg heroja dalje
Obavještenje o dodjeli ugovorav Radovi broj: 02-14 -1314/10
Izvođenje radova na izgradnji ambulante i mjesne zajednice u naselju Velešići dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloga vještačke trave pomoćnog stadiona „Grbavica“ dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1520/10
Rekonstrukcija ceste u ul. Velešići  dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 1522/10
Sanacija pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma broj:02-14-752/10
Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo - održavanje i servisiranje podloge od vještačke trave pomoćnog terena fudbalskog stadiona Grbavica

 dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj:02-14- 1926/10
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo  dalje
Ponovno obavještenje o nabavci broj: 02-14-1028/10
Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih radova i instalacijskih radova. dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1200/10
Nabavka, instalacija i podešavanje mrežne opreme (softwera) dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1131/10
Izgradnja parka „Šareni park“ čiji su sadržaji prilagođeni za djecu sa umanjenim sposobnostima. Izvođenje radova obuhvata vanjsko uređenje parka i uređenje zelene površine.

 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1225/10
Izgradnja zajedničkih dijelova objekta kolektivnog stanovanja na mjestu postojećeg devastiranog objekta u ulici Zagrebačka br. 5 po sistemu « ključ u ruke»,  dalje
Obavještenje o poništenju postupka
Izvođenje građevinskih radova, građevinsko – zanatskih radova i instalacijskih radova radi vraćanja objekata u prvobitno stanje dalje
Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 02-14- 2216/10
Izgradnja saobraćajnice – veza IV i V transverzale u ul. Nedima Filipovića dalje
Obavještenje o nabvaci broj:02-14-1650/10
Nabavka vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja od požara dalje
obavještenje o nabavci broj: 02-14-1182/11
Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo (zidarski, tesarski, betonski, hidroizolaterski, limarski i farbarski radovi).
 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1241/11.
Nabavka HTZ opreme za potrebe uposlenika Službi Općine Novo Sarajevo.

 dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Nabavka HTZ opreme za potrebe uposlenika Službi Općine Novo Sarajevo. dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Radovi: Sanacija manjih objekata u kolovozu /šahtovi, slivnici, šiberi idr./ na području Općine novo Sarajevo dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
izvođenje radova na izradi i postavljanju tabli s nazivom ulice i kućnim brojem, a kojima će se vršiti obilježavanje ulica na području općine Novo Sarajevo.  dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine Novo Sarajevo. dalje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Izgradnja javnih česmi na području Općine novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1691/11
IzradA i postavljanje oglasnih ploča na području općine Novo Sarajevo, koje će se koristiti za oglašavanje Mjesnih zajednica Općine. Oglasne ploče su slobodnostojeće ili se postavljaju na zid postojećih objekata. Veličina oglasnih ploča je 200x100x15 cm, sa mogućnošću otvaranja sa prednje strane.  dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1647/11
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Gornji Velešići , u svemu prema glavnom projektu fekalne i oborinske kanalizacije urađenom od „Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo od septembra 2010., (radovi se izvode od tačke 0 do tačke 10, cca dužine 390 m). dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1700/11
Sukcersivna isporuka tonera za štampače LJ, toneria za fotokopir aparatate, ketridža za štampače DJ, riboni za matične štampače, filmovi i toneri za faks aparate, tastatur i miševi za PC, CD R, RW i DVD media, sredstva za čišćenje PC i drugi potrebni pribor naveden u ANEKSU: 3 T.D.
 dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1773/11
Postavljanje saobraćajne signalizacije i opremanje puta dalje
Obavještenje o nabavci broj 02-14-1774/11
Sanacija manjih objekata u kolovozu ( šahtovi, slivnici, šiberi i dr.) na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1840/11
Isporuka naftnih derivata za potrebe Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke
Postavljanje saobraćajne signalizacije i opremanje puta na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci broj:02-14-1866/11
Sukcesivna isporuka higijenskog materijala i pribora za higijenu za održavanje zgrade Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o nabavci
Sukcesivna isporuka elektrotehničkog, vodo,bravarskog materijala i alata za tekuće održavanje zgrade Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o pništenju postupka nabavke broj: 02-14-1649/11
Održavanje javnih objekata na području Općine Novo Sarajevo dalje
Obavještenje o poništenju postupka nabavke broj: 02-14-1647/11
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže Gornji velešići dalje
[ Povratak: ]press centar
JAVNI POZIV
Sarajevo, 17.4.2014.
za podnošenje prijava za tehnički pregled građevina Dalje
Godišnjica smrti generala Armije RBiH Rasima Delića dalje
Saradnja između Općine Novo Sarajevo i nevladinih organizacija dalje
U četvrtak 17. aprila ove godine  dalje
developed by daenet