PočetakInfoAdministracijaServisInteractiveMapa SarajevaKontaktRSS feed
 Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 tel.: centrala 492 100; fax: 644 559                   Petak, 18.4.2014. godine   

Javni oglasi
Statut Općine
Servis građana
Primjedbe i prijedlozi
Informacije
Općinska uprava
Općinsko vijeće
Sjednice Općinskog vijeća
Načelnik Općine
Općinske službe
Općinski načelnik i Kabinet općinskog načelnika
Služba za oblast privrede i finasija
Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma
Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša
Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice
Služba za oblast boračko-invalidske zaštite
Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
Služba za društvene djelatnosti
Služba za inspekcijske poslove (Inspektorat)
Služba civilne zaštite
Služba za zajedničke poslove
Javnost informacija
Javne nabavke
Općinske službe
Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i upravnih i drugih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Općinu, osnivaju se službe za upravu.

Odluku o osnivanju općinskih službi za upravu donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.


OPĆINSKO VIJEĆE I STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK I KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA
a) Odsjek za stručno - administrativne poslove
b) Odsjek za informacioni sistem, informisanje i odnose sa javnošću

SLUŽBA ZA OBLAST PRIVREDE I FINANSIJA
a)Odsjek za malu privredu i poslovne prostore
b) Odsjek za budžet
c) Odsjek za nabavku roba i usluga
d) Odsjek za računovodstvo

SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I URBANIZMA
a) Odsjek za prostorno uređenje i urbanizam
b) Odsjek za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenje i urbanizma

SLUŽBA ZA STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE, POSLOVE OBNOVE, RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
a) Odsjek za stambene poslove
b) Odsjek za komunalne poslove i zaštitu okoliša
c) Odsjek za razvoj
d) Odsjek za obnovu stambenog fonda

SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE I MJESNE ZAJEDNICE
a) Odsjek za pisarnicu i arhivu
b) Odsjek za opću upravu i personalne poslove
c) Odsjek za mjesne zajednice

SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE
a) Odsjek za upravno - pravne poslove
b) Odsjek za finansijske poslove

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove

SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

a) Odsjek za zaštitu porodice sa djecom i zaštitu civilnih žrtava rata
b) Odsjek za rad, izbjeglice, raseljena lica i zdravstvo

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE (INSPEKTORAT)

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
a) Odsjek tehničkih poslova
b) Odsjek za sigurnost i održavanje
press centar
Obilježavanje Dana MZ Trg heroja
Sarajevo, 18.4.2014.
U ponedjeljak, 21. aprila 2014. godine Dalje
U ponedjeljak, 21. aprila ove godine dalje
Nastavak izgradnje Memorijalnog centra u objektu Trg heroja 12 dalje
Godišnjica smrti generala Armije RBiH Rasima Delića dalje
developed by daenet