example

U zgradi Opine Novo Sarajevo odran sastanak u vezi pitanja oko budue izgradnje Prve transverzale na podruju opine

Na inicijativu načelnika Općine Novo Sarajevo Nedžada Koldže u srijedu, 08. jula ove godine u zgradi Općine održan je sastanak u vezi pitanja oko buduće izgradnje Prve transverzale na području općine Novo Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, te predstavnici nadležnih općinskih službi.

Budući da se radi o velikom i kompleksnom saobraćajnom objektu koji se proteže kroz dvije sarajevske općine, a najvećim dijelom u prvoj fazi radova se tiče stanovnika novosarajevskih naselja Velešići i Gornji Velešići, Općinski načelnik Nedžad Koldžo sazvao je sastanak kako bi se na vrijeme ukazalo na moguće probleme u toku realizacije projekta i same izgradnje.

Problemi se, prije svega, tiču rješavanja kretanja pješaka i motornog saobraćaja na lokaciji Prve transverzale tokom i nakon izvođenja radova, budući da se radi o ulazu u naselje  Velešići i Gornji Velešići, te da veliki broj građana ovih naselja svakodnevno saobraća ovom trasom.

Predstavnici Zavoda za planiranje KS naveli su kako su planski detaljno definisane pješačke trase koje podrazumijevaju obostrane pješačke staze i pasarelu, te da u konačnici ne bi trebalo biti bojazni za građane kada je to u pitanju.

Općinski načelnik je u skladu sa mišljenjem struke, istakao da na vrijeme treba sugerisati na moguće probleme u vrijeme izvođenja samih radova, odnosno da se mora voditi računa o dinamici radova, te alternativnim pravcima  za motorni i pješački saobraćaj kako ne bi došlo do većih problema za građane ovog područja Općine.

S tim u vezi donesen je zaključak da se na narednom sastanku preciziraju navedena pitanja, vodeći računa o svim aspektima vezanim za određivanje dinamike radova, kao i svih pomenutih pripremnih aktivnosti.

O redovnom i nesmetanom odvijanju životnih potreba građana treba razmišljati unaprijed i na vrijeme, dodao je načelnik jer će gradnja ovog saobraćajnog objekta trajati sigurno više mjeseci, a dinamikom radova se mora voditi računa da ne dođe do značajnijih obustava saobraćaja na ovom lokalitetu.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Načelnik dr. Tanović primio najbolje maturante Treće gimnazije

JU „Treća gimnazija“ svečano je ispratila 142 maturanta. Njih 19 koji su ove godine ...

Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo