example

Potpisan Sporazum i Aneks Sporazuma o realizaciji Modela poboljanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na podruju Kantona Sarajevo u funkciji poveanja broja korisnika (omasovljenje), Opina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2020. godini

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić, dogradonačelnik Sarajeva Ivica Šarić, općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktorica Kantonalnog stambenog fonda Belma Barlov, 02. septembra ove godine, potpisali su Sporazum o realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), Općina Novo Sarajevo  i Aneks Sporazum o realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)“ Općina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2020. godini.

Inicijativu za transparentan i sveobuhvatan model poboljšanja energetske efikasnosti za stambene objekte na području Kantona Sarajevo pokrenuli su Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA). Model finansiranja uspostavljen je na sistemu da općine sa 30 posto sredstava učestvuju u sufinansiranju od ukupne vrijednosti investicije, 10 posto izdvaja Grad Sarajevo za korisnike iz gradskih općina (među kojima je i Općina Novo Sarajevo). Ostatak sredstava u visini od 55% finansiraju vlasnici objekata.

„Ovaj projekt odnosi se na utopljavanje individualnih objekata, a paralelno se sa EBRD-om radimo na utopljavanju javnih objekata. Sve aktivnosti dio su Zelenog akcionog plana za smanjenje zagađenja i utroška energije. Tu će ići i zakon o zabrani čvrstog goriva, kao i ostali segmenti koje Ministarstvo paralelno provodi”, rekao je, ovom prilikom, ministar Kapidžić.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo naglasio je da ukupna procijenjena vrijednost investicije za 15 individualnih objekata na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu iznosi oko 858.380 KM od čega je učešće Općine Novo Sarajevo oko 260.000 KM.  Za 5 objekata kolektivnog stanovanja biti će urađena detaljna projektna dokumentacija, nakon čega će se znati tačna vrijednost investicije.

Na osnovu prvobitno potpisanog Sporazuma  o saradnji na realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)“ zaključenog u decembru 2018. godine sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i sa Gradom Sarajevo, Općina Novo Sarajevo se uključila u realizaciju navedenog projekta i kao potpisnica obavezala da preuzme dio troškova investicije za implementaciju mjera energijske efikasnosti u iznosu od 30% za korisnike sa područja svoje općine.

Koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekta Modela za energijsku efikasnost preuzela je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA koja je objavila i provela prvi javni poziv u martu 2019. godine za sve zainteresovane vlasnike objekata kolektivnog i individualnog stanovanja. Prethodno je obavljena edukacija i informisanje svih zainteresovanih, te je provedena medijska kampanja.

Nakon provedenog prvog javnog poziva, a u skladu sa kriterijima formirana je lista korisnika/objekata sa područja Općine Novo Sarajevo, odnosno rangiranje ukupno 33 objekta kolektivnog stanovanja i 32 individualna stambena objekta sa područja  Općine Novo Sarajevo. Lista objekata objavljena je na web stranici, kao i sve druge relevantne informacije u vezi javnog poziva.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Načelnik dr. Tanović primio najbolje maturante Treće gimnazije

JU „Treća gimnazija“ svečano je ispratila 142 maturanta. Njih 19 koji su ove godine ...

Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo