example

Potpisan Sporazum o sanaciji liftova u etiri stambene jedinice na podruju Opine Novo Sarajevo u okviru Programa sanacije liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini

U zgradi Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 07. septembra ove godine ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, direktorica Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Belma Barlov, te predstavnici etažnih vlasnika četiri stambene jedinice sa područja Općine Novo Sarajevo potpisali su Sporazum o realizaciji programa sanacije liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini  – Općina Novo Sarajevo.

Programom sanacije liftova koje provodi Ministarstvo prostornog uređenja prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za 2020. godinu u kojem pored etažnih vlasnika učestvuje i Općina Novo Sarajevo  obuhvaćena su četiri objekta kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo i to u ulicama Trg heroja br. 16, Aleja lipa br. 66, Porodice Ribar br. 3 i Zagrebačka br. 47.

U svom obraćanju Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da se današnjim sporazumom općine konačno uključuju u postupak podrške rekonstrukcije liftova u stambenim objektima budući da je  ova oblast isključivo u nadležnosti Kantona.

“Kao općina sa mnogo višekatnica i liftova, mi smo zaista imali problema oko stavljanja u funkciju liftova koje su još u ratu u potpunosti devastirani. Mi smo pokrenuli inicijativu da se zajednički pristupi  realizaciji ovih projekata i drago mi je što je došlo do prihvatanja ove inicijative i zajedničkog interesa da udruživanjem sredstava uđemo u brže rješavanje ovih za stanare životnih problema”, istakao je načelnik Koldžo.

Ministar Faruk Kapidžić ponovio je da je ovo prvi put da Ministarstvo za ovu namjenu udružuje sredstva sa općinama, a što će ubrzati i riješiti probleme stanara koji na ovu sanaciju čekaju od kraja rata, a i sami  stanari su se odazvali i uzeli aktivno učešće u ovom projektu, te će oni sa oko 20 posto učestvovati u njihovoj sanaciji.

Navedeni objekti su visoke spratnosti sa velikim brojem stanara u kojima ne radi najmanje jedan lift. Odabir korisnika je izvršilo Ministarstvo, a na zahtjev predstavnika etažnih vlasnika, dok je Općina prihvatila sufinansiranje projekta u ukupnom iznosu od oko 40.600 KM. Sredstva koja se raspoređuju prema krajnjim korisnicima su raspoređena po principu da Ministarstvo obezbjeđuje do 60% potrebnih sredstava, a najviše do 25.000 KM. Općina je preuzela obavezu obezbjeđenja sredstava do 40% pridržavajući se principa da etažni vlasnici osiguraju do 80 KM po stambenoj jedinici.

Za sanaciju liftova u objektima kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja  br.16 izdvojeno je 50.000 KM , u ulici Aleja lipa br. 66 je 24.183,90 KM , u ulici Porodice Ribar br. 3 izdvojeno je oko 30.000 KM , dok je  u ulici Zagrebačka br. 47 izdvojeno je 20.000 KM.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Načelnik dr. Tanović primio najbolje maturante Treće gimnazije

JU „Treća gimnazija“ svečano je ispratila 142 maturanta. Njih 19 koji su ove godine ...

Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo