example

Na inicijativu Opine Novo Sarajevo pokrenute aktivnosti na rjeavanju problema odvijanja saobraaja i nastavka gradnje podzemne garae G3 u ulici Kolodvorska

Nakon svakodnevnih pritužbi građana na dinamiku izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u neposrednoj blizini objekta Službe za hitnu pomoć što je prouzrokovalo već nekoliko mjeseci otežano odvijanje saobraćaja na ovom lokalitetu, na inicijativu Općine Novo Sarajevo u zgradi Općine u srijedu, 13. januara ove godine održan je hitni sastanak sa ciljem rješavanja problema nastalih tokom realizacije ovog projekta.

 Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović sa saradnicima, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, budući da je ovo Ministarstvo investitor radova, zatim direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač, predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji su ujedno i implementatori projekta, te  predstavnici firme „Unigradnja“ izvođača radova.

Direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić opravdano je izostao sa današnjeg sastanka radi ranije dogovorenih radnih obaveza, ali će se već na narednom sastanku uključiti u rad i dogovore oko realizacije navedenog projekta.

Naime, radovi na izgradnji podzemne garaže su trebali biti okončani u novembru 2020. godine ali kako su se javile poteškoće sa izmiještanjem podzemnih instalacija komunalnih preduzeća  na tom dijelu radovi su obustavljeni  dok se ne riješe administrativno – pravne obaveze i stvore uslovi za ponovno uvođenje izvođača radova, što je u međuvremenu prouzrokovalo dodatne probleme oko odvijanja saobraćaja na ovom lokalitetu.

Općinske službe su po nalogu Općinskog načelnika već ranije pokrenule procedure i uputile zahtjeve prema nadležnim institucijama za hitno rješavanje nastalih problema, a na današnjem sastanku dogovoreno je da pored intenziviranja aktivnosti na rješavanju administrativno – pravnih obaveza oko izmještanja podzemnih instalacija, je neophodno stvoriti uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja u ulici Kolodvorska, kako zbog blizine objekta Službe hitne pomoći, tako i zbog same frekvencije saobraćaja, ali i saobraćaja u mirovanju.

Imajući u vidu navedeno, prisutni predstavnici nadležnih organa donijeli su zaključak da Direkcija za puteve KS, kao nadležni upravitelj, ukidanjem dijela trotoara izvrši proširenje saobraćajnice formiranjem dodatnog prostora čime će se omogućiti lakše odvijanje saobraćaja, kao i  sigurno kretanje vozila hitne pomoći, te ostalih motornih vozila koja trebaju da pristupe objektu Službe hitne pomoći.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta naglasio je kako Ministarstvo, sa svim svojim kapacitetima, stoji na raspolaganju da se pronađe adekvatno rješenje za navedenu situaciju, te je i sam izrazio nezadovoljstvo zašto radovi nisu završeni u planiranom roku.

Iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo istakli su da su već pokrenuli nekoliko paralelnih procesa, te da se nastavak radova na izgradnji podzemne garaže G3 planira u narednim danima, dok će planirani rok završetka izgradnje ovog saobraćajnog objekta biti od 3 do 4 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Počela Prva Naučna konferencija za srednjoškolce pod nazivom ...

Prva Naučna konferencija za srednjoškolce pod nazivom “Matematika i primjene” ...

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE koji su aplicirali na Javni poziv za EU ...

Preliminarni rezultati javnog poziva za podjelu EU pomoći za prevazilaženje energetske krize su ...

Obilježena 31 godina od osnivanja Prve slavne – viteške brigade ...

U okviru obilježavanja 31.godine od osnivanja Prve slavne – viteške brigade ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo