example

Naelnici opina Kantona Sarajevo trae zatitu prava na lokalnu samoupravu

 

U zgradi Općine Novi Grad Sarajevo u srijedu, 16. juna ove godine održan je sastanak načelnika općina s područja Kantona Sarajevo na kojem je razgovarano o Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Pomenuti zakon donesen je 2017. godine, a kojim je preuzeto puno nadležnosti iz Zakona o principima o lokalnoj samoupravi datih općinama i preneseno na kantonalni nivo koji je neefikasan, zbog čega je otežan rad lokalnih zajednica, a posebno sa aspekta izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja za građenje.

Sastanku su prisustvovali načelnici općina Novi Grad,  Stari Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo, Semir Efendić, Ibrahim Hadžibajrić, Nermin Muzur, Hamdo Ejubović, Akif Fazlić i Ibro Berilo, te pomoćnica načelnika Općine Centar za urbanizam Amela Landžo, Arijana Talović, pomoćnica načelnika Općine Novo Sarajevo za poslove Općinskog vijeća i lokalne samouprave i Selma Fišek, predstavnica Saveza općina i gradova FBiH.

Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina među najsporijim državama na svijetu, zbog zakona koji su neusaglašeni i neprovodivi, a ne donose ih općine, nego institucije kantona, Federacije BiH i države BiH.

„Primjetili smo da je Zakon o prostornom uređenju KS u neskladu sa Zakonom o principima o lokalnoj samoupravi u FBiH, a isto tako je u suprotnosti i sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, i samim tim danas smo se usaglasili da načelnici svih devet općina potpišu apelaciju prema Ustavnom sudu, da se takav Zakon stavi van snage. Paralelno sa tim ćemo obavijestiti Vladu FBiH da smo podnijeli apelaciju na Ustavni sud i predložit ćemo im da ovakav Zakon zajedno sa općinama izmjene i prije presude, na način da on bude ustavan i da bude u saglasnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i da bude provodiv na jednostavan i brz način, a ne kao što je sada, da otežava rad lokalnih zajednica“, izjavio je Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići i predsjednik Saveza općina i gradova FBiH.

Na sastanku je usaglašeno i da se Vladi Kantona Sarajevo, premijeru i ministru prostornog uređenja što prije uputi obavijest o tome da svih devet načelnika pokreće inicijativu i apelaciju prema Ustavnom sudu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, kao i zahtjev da se pokrene procedura za donošenje novog ili izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o prostornom uređenju, u koju će biti uključene sve općine sarajevskog kantona i ispoštovani principi iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, te Federalni zakon o principima lokalne samouprave.

Između ostalog, dogovoreno je da se u narednom periodu održi press konferencija na kojoj će načelnici općina KS  javnost upoznati o svim problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice, a koje uzrokuju zakoni koji nisu usklađeni sa Zakonom o principima lokalne samouprave i Poveljom o lokalnoj samoupravi, te uputiti zahtjeve da ih promjene oni koji su ih donijeli.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Općina Novo Sarajevo podržala Night Stem Camp

Homework HUB, prvi univerzitetski hub i JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

Besplatna obuka za mlade u okviru Regionalnog programa lokalne ...

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kojeg finansira Evropska unija (EU), a ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo