example

Vijenici Opinskog vijea Novo Sarajevo podrali nastavak aktivnosti na Projektu izgradnje objekta O Pofalii

Na sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo prihvaćen je Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javna ustanova Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem i izgradnjom pristupne saobraćajnice sa javnim parkingom. Zajedničkim angažmanom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i  Općine Novo Sarajevo sporazumno će biti definisani i obezbijeđeni zakonom predviđeni preduslovi realizacije ovog kompleksnog projekta.

Tokom zasjedanja usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi elaborata o mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo. Imajući u vidu obimnost projektnog zadatka, Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i zaštitu čovjekove okoline je utvrdila da je neophodno produžiti rok za izradu elaborata. S tim u vezi podržana je izmjena roka sa 90 na 120 dana.

Podršku su dobila i dva Zaključka. Prvi se odnosi na davanje saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilštva, a drugi na ponovno raspisivanje Javnog poziva za projekte boračkih udruženja za 2021. godinu.

Prijedlog Odluke o postupku utvrđivanja prijedloga za davanje ili promjenu naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Novo Sarajevo nije dobio vijećničku podršku.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Drugostepene stručne komisije, zatim Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za budžet i finansije, kao i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za strateško planiranje i razvoj općine.

Danas su verificirani mandati novim članovima Savjeta MZ „Kvadrant” Salki Mehanoviću, kao i Nejri Aganović u MZ „Pofalići II”.

Na kraju su razmatrane dvije Informacije. Predstavnici preduzeća “PARK”i “RAD’ govorili su o svojim aktivnostima na području općine, kao i o unapređenju i poboljšanju stanja komunalne higijene. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata bila je posljednja tačka dnevnog reda 7. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je održana online.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
KUD LOLA: Održana revija narodnih nošnjih

U subotu 16. septembra, u prostorijama kulturno-umjetničkog društva „Lola“, ...

Okrugli stol na temu "Heroine odbrane Bosne i Hercegovine"

Udruženje pripadnica Armije RBiH u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo 18. septembra organizovalo ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju Novog ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju općine Novo Sarajevo. Radovi ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo