example

Opina Novo Sarajevo zapoela konkretne aktivnosti na procesu izrade Strategije prema mladima za period 2022.-2026.

Održavanjem obuke za članove koordinacionog tijela i radnih grupa, kao i provođenjem anketa na terenu započete su u Općini Novo Sarajevo konkretne aktivnosti na procesu izrade Strategije prema mladima za period 2022. – 2026. godina.

Općina Novo Sarajevo jedinica je lokalne samouporave koja je druga po broju mladih stanovnika u Bosni i Hercegovini i potpuno je opredijeljena da bude otvorena i susretljiva prema mladima, te da im pruži razne vidove podrške u skladu sa svojim mogućnostima.

Planirano je da se u narednom periodu održi ciklus radionica i sastanaka na kojima će biti razmatrani prikupljeni podaci i predložene eventualne mjere i projekti. Nakon toga će usijediti izrada i samog teksta Strategije prema mladima. Usvajanje Strategije planirano je u prvoj polovini naredne godine.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Općina Novo Sarajevo podržala Night Stem Camp

Homework HUB, prvi univerzitetski hub i JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

Besplatna obuka za mlade u okviru Regionalnog programa lokalne ...

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kojeg finansira Evropska unija (EU), a ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo