example

Dijalog za mlade: Održan prvi sastanak sa mladima Novog Sarajeva

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, u utorak, 5. jula 2022. godine, održan je prvi sastanak u okviru platforme „Dijalog za mlade“.

Na sastanku su mladi imali priliku da identifikuju prioritetne oblasti djelovanja mladih, te predlože konkretne inicijative iz navedenih oblasti na kojima bi bilo potrebno raditi u narednom periodu. Među prioritetnim oblastima djelovanja mladih posebno su istaknute oblasti aktivizma i volonterizma, neformalnog obrazovanja, poduzetništva, te kulture i umjetnosti.

Pored diksusije o prioritetnim oblastima djelovanja mladih, diskutovalo se aktivnostima predloženim u okviru akcionog plana Nacrta Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022-2027. godina, te na koji način zaključci sa sastanaka u okviru „Dijaloga za mlade“ mogu doprinijeti sprovedbi predloženih aktivnosti.

Jedna od narednih konkretnih akcija učesnika „Dijaloga za mlade“ će biti organizacija događaja putem kojeg bi se animirao veći broj mladih za učešće u procesu identikacije problema ali istovremeno i angažmana za rješavanja identifikovanih problema mladih.

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Načelnik dr. Tanović primio najbolje maturante Treće gimnazije

JU „Treća gimnazija“ svečano je ispratila 142 maturanta. Njih 19 koji su ove godine ...

Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo