example

17. sjednica Općinskog vijeća: Usvojena Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo-Revidirana i usklađena za period 2021.-2027. godina

U četvrtak, 30. juna ove godine održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Na dnevnom redu je bilo 13 tačaka. Nakon duže rasprave vijećnici su usvojili Zaključak o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza u svrhu realizacije postupka rekonstrukcije zgrade u kojoj se nalazi zakupac, Franjevački provincijalat Bosne Srebrene, kao i uređenja dječijeg igrališta. Usvojen je, potom i Zaključak o priznavanju postojanja testamenta u korist Vakufske direkcije Sarajevo, kao i Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje procedure putem javnog poziva za iskazivanje interesa dužnika Općine Novo Sarajevo za izmirenje potraživanja po osnovu glavnog duga uz oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih i ugovorenih kamata.

Na 17. redovnoj sjednici usvojena je Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo – Revidirana i usklađena za period 2021. do 2027. godine.

Vijećnici su usvojili i Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “POFALIĆI”, u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja na parceli k.č.1771/1 K.O. Novo Sarajevo I (skraćeni postupak). Usvojena je potom i Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za poslove iz stambene oblasti, te Odluka o pristupanju izradi Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo za period 2023. – 2027. godina.

Nakon uvodnog izlaganja, na 17. sjednici Vijeća usvojen je i Program razvoja zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo za period 2022. do 2027. godine.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene i slijedeće informacije:

– Informacija o izvršenju budžeta za mjesec maj 2022. godine,

– Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) – korisnika tuđe njege i pomoći, na području općine Novo Sarajevo za 2021. godinu.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Načelnik dr. Tanović primio najbolje maturante Treće gimnazije

JU „Treća gimnazija“ svečano je ispratila 142 maturanta. Njih 19 koji su ove godine ...

Zahvaljujući podršci Općine NK „Pofalićki“ nabavio nove ...

Nogometni klub „Pofalićki“ osnovan je 1936. godine što ga čini jednim od ...

Podrška Općine za 30 projekata nevladinih organizacija

Općina Novo Sarajevo podržala je brojne projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo