example

Saopćenje za javnost Saveza općina i gradova FBiH

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali Hamdo Ejubović, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza i Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH.

Povod sastanka je bio dopis Agencije za državnu službu FBiH upućen svim jedinicama lokalne samouprave kojim su općine i gradovi informisani da će Agencija privremeno obustaviti provođenje javnih konkursa zbog Presude Ustavnog suda FBiH U-12/22 od 12.10.2022. godine kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

Direktor Agencije je ovom prilikom istakao da je Agencija za državnu službu FBiH bila privremeno obustavila provođenje konkursnih procedura, a da će u daljem periodu nastaviti sa provođenjem javnih konkursa.

Također, Savez će insistirati prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH na usklađivanju Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.

S obzirom da do danas nije izvršeno usklađivanje potrebnih propisa sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a što u praksi stvara mnogobrojne probleme, Savez skreće pažnju i insistira da se pristupi usklađivanju potrebnih propisa. O navedenom je Savez informisao Vijeće Evrope Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope koje je nadležno za provođenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Novosarajevske školske biblioteke bogatije za 1.420 lektira

Općina Novo Sarajevo izvršila je nabavku lektira i stručne literature za potrebe ...

PRIJAVI SE! Motivacioni govor Prof. Kasima Tatića namijenjen ...

Regionalni program lokanle demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sa zadovoljstvom najavljuje ...

OIK: Zbirni rezultati i informacije o održanim izborima za članove ...

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo objavila je zbirne rezultate i informacije o održanim ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo