example

Usvojena Strategija prema mladima za period 2022 – 2027 godine

Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj 28. jula 2022. godine, vijećnici su razmatrali 21. tačku.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Strategije prema mladima za period 2022 – 2027 godine, čime je Općina Novo Sarajevo među prvim općinama koje su usvojile ovu Strategiju za naredni petogodišnji period.

Od 2014. godine, Općina Novo Sarajevo nije imala usvojenu Staregiju prema mladima, a što predstavlja i zakonsku obavezu propisanu Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Strategija prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.–2027. godine, predstavlja temeljit i sistemski dokument na kojem je duže od godinu dana radilo multiresorno Koordinaciono tijelo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih „KULT“.

Prvi korak nakon usvajanja Strategije prema mladima, bit će izrada „Budžeta za mlade“ koji će predstavljati sveobuhvatan i pregledan dokument, ali i dio samog Budžeta Općine Novo Sarajevo, u kojem će mladi ljudi imati priliku na jednom mjestu da saznaju sve informacije o vidovima podrške koju im pruža lokalna zajednica.

Nakon duže rasprave vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu kao i Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog  zemljišta u vlasništvu Općine Novo Sarajevo putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele „Green Energy Solution“.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za memorijalizaciju lika i djela Ivice Osima – povremeno radno tijelo, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Kalendara i obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambenooslobodilačkog rata 1992. – 1995. godine i NOR-a 1941. – 1945. godine Općine Novo Sarajevo, Nacrt Odluke o komunalnom redu na području općine Novo Sarajevo, Prijedlog Pravilnika o rodno osjetljivom jeziku u Općini Novo Sarajevo, te Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza u svrhu realizacije postupka izgradnje solarne fotonaponske elektrane za objekat Sportske dvorane „Goran Čengić“.

Potrebnu većinu nije dobio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za poslove iz stambene oblasti, kao ni Izvještaj o inspekcijskom djelovanju za 2021. godinu.

Prijedlog Zaključka o usvajanju zahtjeva za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća broj: 02OV-04-4964/22 od 30.06.2022. godine i Prijedlog Zaključka o poništenju Zaključka Općinskog vijeća, broj: 02OV-04-4964/22 od 30.06.2022. godine također nisu dobili potrebnu većinu.

Vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo nisu podržali Inicijativu o izmjeni naziva ulice, odnosno nisu podržali inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo da se ulica „Put života“ ili dio ulice Put života (strana pored Ambasade SAD) preimenuje u ulicu Bulevar Billa Clintona ili da se postojećem nazovu ulice doda ime Billa Clintona – 42. predsjednika SAD. Vijećnici su primili na znanje Informaciju o urbanističko planskoj dokumentaciji koja su u izradi ili koje se planiraju izrađivati za period april – juni 2022. godine, Informaciju o izvršenju budžeta za mjesec juni 2022. godine, Informaciju o dostavljenom periodičnom financijskom izvještaju Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo mart – juni 2022. godine, Informaciju o realizaciji kapitalnih investitionih projekata za period januar – juni 2022. godine, Informaciju o izvršenim preraspodjelama Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2022.-30.06.2022. godine, kao i Informaciju o statusu, aktivnostima i planu za rješavanje problema neadekvatnih uslova života stanara romskog naselja u ulici Sakiba Nišića, kao i problema sa odlagalištem otpada koje se u ovom naselju koristi u većem njegovom dijelu.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Nastavlja se sanacija i nadogradnja javne rasvjeta na području Novog ...

Na području općine Novo Sarajevo u toku je izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo